Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
TRÖ301 Anlama Teknikleri I : Okuma Eğitimi 927001 3 5 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Okumanın her alanda kullanılması gereken bir beceri olduğu kavratmak ve okuma alışkanlığı kazandırmak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Mehmet Aydın
Öğrenme Çıktıları
  1. Okuma becerisinin kuramsal çerçevesini kavrar ve öneminin farkına varır.
  2. Okuma becerisini geliştirme yollarını kavrar.
  3. Okuma yöntem ve tekniklerini kavrar.
  4. Okuma becerisinin öğretim programlarındaki ve Türkçe ders kitaplarındaki yerini kavrar.
  5. Okuma becerisi amaç ve kazanımlarını kavrar ve etkinlikler hazırlar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Ön Koşul Yok
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. İtalo Calvino, Klasikleri Niçin Okumalı, Deneme, çev. Kemal Atakay, YKY, İstanbul 2002.2. Çocuk Vakfı,Türkiye'nin Okuma Alışkanlığı Karnesi Eylül 2006, istanbul 2006.3. Umberto Eco-Jean-Claude Carriere, Kitaplardan Kurtulabileceğini Sanmayın, çev. Sosi Dolanoğlu, Can Yayınları, İstanbul 2010.4. M.E.B. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, İlköğretim Türkçe dersi (6,7,8. Sınıflar), Öğretim Programı, Ankara 2006.5. Murat Özbay, Anlama Teknikleri I: Okuma Eğitimi, ÖNCÜ Kitap, Ankara 2009.6. Marcel Proust, Okuma Üzerine, çev. Işık Ergüden, Nisan Yayınları, İstanbu 1997.7. Mehmet Temizkan, Metin Türlerine Göre Okuma Eğitimi, Nobel Yayınları, Ankara 2009.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Okumanın amacı ve hayatımızdaki yeri.
2.Okumanın ögeleri: Fiziksel ögeler ve zihinsel ögeler.
3.Okumanın ilkeleri ve okuma sürecinin aşamaları.
4.Farklı metin türlerini okuma ve anlama.
5.Kurmaca metinlerin okunması
6.Hikaye ve şiir türünde metin okuma.
7.Okuma metinlerinde bulunması gereken özellikler. Metin seçme.
8.Okuma alışkanlığında üç öge: Okul, aile, çevre.
9.Ara sınav
10.Kütüphaneler ve elektronik kaynaklar.
11.Okuma eğitimi ve kelime hazinesi. Okuma eğitimi ve dil gelişimi.
12.Türkçe öğretim programlarında okuma eğitimi.
13.Okuma eğitiminde teknikler: Tam okuma, seçerek okuma, sesli okuma, sessiz okuma, göz atarak okuma, not alarak okuma, işaretleyerek okuma, soru sorarak okuma, eleştirel okuma vb.
14.Okuma eğitiminde ölçme ve değerlendirme.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav140
Toplam40
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı11010
Derse Katılım14456
Rehberli Problem Çözümü14228
Seminer155
Ev Ödevi155
Toplam114