Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
TRÖ302 Anlatma Teknikleri I : Konuşma Eğitimi 927001 3 6 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Konuşma becerisinin kuramsal boyutlarını kavratmak, öğretmen adaylarını ilköğretim Türkçe derslerinde kullanabilecekleri çeşitli konuşma alıştırmalarıyla karşılaştırmak, konuşma becerilerinin gelişmesinde kullanılan yöntem ve teknikleri kavratmak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Safa ÇELEBİ
Öğrenme Çıktıları
  1. Öğrencilerin gelişim düzeylerine uygun olarak farklı konuşma yöntem ve teknikleri kullanır.
  2. Öğrencilerin çeşitli durumlarda kendi konuşma becerilerini değerlendirmeyi alışkanlık haline getirmelerine rehberlik eder.
  3. Öğrencilerin okul içi ve okul dışı çeşitli ortamlarda farklı konuşma etkinlikleri düzenleyerek sunmalarını sağlar.
  4. Öğrencilerin kendilerini, ilgi alanlarına göre farklı anlatım biçimlerini kullanarak ifade etmelerine olanak sağlar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Temizyürek, F., Erdem, İ., ve Temizkan, M. (2017). Konuşma eğitimi sözlü anlatım. Ankara: Pegem Akademi.
2. Gündüz O., Şimşek, T. (2014). Anlatma Teknikleri 2 Uygulamalı Konuşma Eğitimi El Kitabı. Ankara: Grafiker Yayınları.
3. Demircan, Ö. (2001). Türkçenin ses dizimi. İstanbul: DER Yay.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Konuşma eğitimiyle ilgili temel bilgiler, konuşmanın fiziksel ve zihinsel unsurları; konuşma bellek-söz varlığı ilişkisi, eş zamanlı (duyusal bellek aracılığıyla) ve art zamanlı (anısal bellek aracılığıyla) düşünme; beden dili ve unsurları; konuşmada prozodik özelliklerin (vurgu, ton, ezgi vb.) üretilmesi; konuşma türleri, sözlü anlatım (tartışmacı/ikna edici, bilgilendirici, estetik konuşma vb.) ve karşılıklı konuşma; konuşma becerisine yönelik eğitim ortamları; konuşma yöntem ve teknikleri.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Bir İletişim Aracı Olarak Konuşma, Konuşmanın Fiziksel Unsurları
2.Konuşmanın Zihinsel Unsurları, Türkçenin Ses Özellikleri
3.Türkiye Türkçesinin Bürün Olguları
4.Konuşma Bozuklukları ve Yanlışları
5.Doğru ve Etkili Konuşmanın Özellikleri
6.Konuşma Türleri ve Konuşmada Nezaket Kuralları
7.Konuşma öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenler
8.Konuşmada beden dili
9.Konuşmanın diğer dil becerileriyle İlişkisi
10.Ara sınav
11.Konuşma kaygısı, kaygının nedenleri, sahne korkusu ve korkuyu yenmenin yolları.
12.Türkçe Dersi Öğretim Programında konuşma becerisi
13.Konuşma Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme
14.Öğrencilerin konuşma becerilerini geliştirmeye yönelik yapılacak etkinlikler
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Derse Katılım5525
Tartışma4520
Soru-Yanıt4520
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12525
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13535
Toplam125