Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
TRÖ308 Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri-II 927001 3 6 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Türkçe öğretiminin yöntem, teknik, kavram, ilke, ortam ve dayanakları, yönetmelikleri, öğrenme-öğretme süreçleri, ilköğretim okullarında uygulanmakta olan Türkçe dersi öğretim programlarını eleştirel bakış açısıyla inceleyip değerlendirebilmek, etkinlikler yoluyla okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerilerinin dilin kurallarına uygun olarak geliştirebilmek, dilbilgisi öğretim alanındaki bilgilerin beceriye dönüştürebilmek, Türkçe öğretiminde kullanılacak metinlerin seçimi, metnin özellikleri, metinle ilgili soruların hazırlanması ve değerlendirilmesi, metnin çeşitli yönlerden incelenmesi, kazanılan bilgi ve becerilerin daha kalıcı olmasının sağlanması için uygulama çalışmaları yapabilmek, ölçme- değerlendirmenin araç, tür ve yöntemleri, Türkçe öğretiminde ölçme ve değerlendirme. Düzeye uygun metinlerle çağdaş bir öğretim ortamı hazırlama çalışmaları yapabilmek
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Öğretim sürecinde kullanılan materyalleri kullanışlılığını, zamanlamasını, etkinliğini ve analizini geliştirir.
  2. Öğretim sürecini, Türkçe programı doğrultusunda, öğrencilerin tamamının dil gelişim düzeylerine, öğrenme stillerine ve öğrenci ihtiyaçlarına göre düzeylendirerek kullanır.
  3. Türkçe öğretiminde her bir öğrencinin süreç sırasındaki ve süreç sonundaki durumlarını belirlemek ve buna yönelik önlem almak amacıyla ölçme-değerlendirme yapmayı amaçlar
  4. Öğrencilerin dinleme, okuma, konuşma, yazma stratejileri geliştirmelerine ve kullanmalarına yardım eder.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri I
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. ÖZBAY, Murat (2007). Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri II. Öncü Kitap. Ankara.2. DEMİREL, Özcan. Türkçe Öğretimi: Türkçe ve Sınıf Öğretmenleri İçin. PeGem A Yayıncılık. Ankara.3. Beşir (1978). Orta Dereceli Okullarımızda Türkçe ve Yazın Eğitimi. Gül Yayınevi. Ankara.4. YALÇIN Alemdar (2002). Türkçe Öğretim Yöntemleri, Yeni Yaklaşımlar. Akçağ Yay., Ankara.5. GÜNEŞ, Firdevs (2016). Türkçe Öğretimi/Yaklaşımlar ve Modeller, Pegem Akademi Yay., Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Temel dil becerilerinin öğretimine giriş
2.Yazma öğretiminde kullanılan yöntemler
3.Konuşma öğretiminde kullanılan yöntemler
4.Okuma öğretiminde kullanılan yöntemler
5.Dinleme öğretiminde kullanılan yöntemler
6.Türkçe dersi programındaki kazanımların incelenmesi.
7.Türkçe dersi programındaki etkinliklerin incelenmesi.
8.Türkçe öğretiminde kullanılacak metinlerin seçimi, yöntem açısından değerlendirilmesi.
9.Türkçe öğretiminde kullanılacak metinle ilgili soruların hazırlanması ve değerlendirilmesi.
10.Ara sınav
11.Türkçe öğretiminde kullanılacak metinlerin çeşitli yönlerden incelenmesi.
12.Konu alanındaki ders kitaplarının özel öğretim yöntem ve stratejileri ile ilişkilendirilmesi.
13.Konu alanındaki ders kitaplarının özel öğretim yöntem ve stratejileri ile ilişkilendirilmesi.
14.Konu alanındaki ders kitaplarının özel öğretim yöntem ve stratejileri ile ilişkilendirilmesi.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Derse Katılım5525
Tartışma3515
Soru-Yanıt4520
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13030
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13535
Toplam125