Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
TRÖ309 Topluma Hizmet Uygulamaları 927001 3 5 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
1. Öğretmenlik mesleğini topluma hizmet vermek amacıyla tanıma, 2.Topluma hizmet uygulamalarının yönetimi, işleyişi ve projelendirilmesi hakkında bilgi sahibi olma, 3. Uygulama ortamındaki etkinlikleri gözlem ve katılım yoluyla tanıma, 4. Dönem sonunda gerçekleştirilen topluma hizmet uygulamalarını içeren bir döküman hazırlama.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. İlknur Karagöz
Öğrenme Çıktıları
  1. Yakın ve uzak çevresinde var olan toplumsal sorunları tanır.
  2. Mevcut toplumsal sorunlara bilgi ve tecrübeleri çerçevesinde çözüm önerileri üretir ve uygular.
  3. Bilgi ve tecrübelerini kamu yararına kullanmanın önemini kavrar.
  4. Toplumsal sorunlara karşı duyarlılığı gelişir.
  5. Yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi ne olursa olsun, toplumun her kesiminden insanla sağlıklı iletişim kurabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Ön Koşul Yok
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Topluma hizmet uygulamaları için öğretmen adaylarının çalışma gruplarına ayrılması.
2.Topluma hizmet uygulamaları dersinin kapsam ve amaçlarının tanıtılması
3.Her öğretmen adayının bireysel Topluma Hizmet Uygulamaları projesini geliştirmesi
4.Topluma Hizmet Uygulamalarının gerçekleştirildiği alanların öğretim elemanı tarafından ziyaret edilmesi
5.2. projenin gerçekleştirilmesi
6.Bütün öğretmen adaylarının projelerini gözden geçirmeleri
7.4. projenin gerçekleştirilmesi
8.5. projenin gerçekleştirilmesi
9.Gerçekleştirilen projelerle ilgili deneyimlerin, karşılaşılan güçlüklerin ve kazanımların sözlü olarak grup üyelerince paylaşılması
10.Gerçekleştirilen projelerle ilgili deneyimlerin, karşılaşılan güçlüklerin ve kazanımların sözlü olarak grup üyelerince paylaşılması
11.Raporlaştırma
12.Öğretim elemanı tarafından yapılacak ziyaretlerin devam ettirilmesi
13.Raporların değerlendirilmesi
14.Raporların değerlendirilmesi
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Uygulama/Pratik140
Proje Hazırlama00
Toplam40
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Derse Katılım31030
Rehberli Problem Çözümü31030
Proje Hazırlama13030
Ev Ödevi11010
Toplam100