Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
TRÖ306 Yabancılara Türkçe Öğretimi 927001 3 6 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Türkçenin anadili olarak öğretilmesiyle yabancı dil olarak öğretilmesinin farklarını belirginleştirme. Türkçenin özellikle yabancı dil olarak öğretilmesinin kültür boyutuyla ilişkilendirilmesi. Diğer dünya dillerinin yabancı dil olarak öğretilmesi sırasındaki kuramsal tartışmalar ve bu alandaki yöntemsel yaklaşım biçimleri. Yabancı dil öğretiminde kuramsal çerçeve. Avrupa Dil Dosyasının tanıtımı.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Mediha Mangır
Öğrenme Çıktıları
  1. Türkçenin anadili olarak öğretilmesiyle yabancı dil olarak öğretilmesinin farklarını açıklar.
  2. Türkçenin yabacı dil olarak öğretimiminde, dil öğretim yaklaşım ve tekniklerini uygular.
  3. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin Türkiye´nin tanıtımına katkısını açıklar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Arslan, Mustafa, Yabancılara Türkçe Öğretim Kılavuzu, Nobel Yay. Ankara 2011.
Demircan, Ömer; "Dünden Bugüne Türkiye'de Yabancı Dil". Remzi Kitabevi. İstanbul1988.
Demircan, Ömer. "Yabancı Dil Öğretim İlkeleri". Der Yay. İstanbul 2005.
Demirel, Özcan. Yabancı Dil Öğretim İlke ve Yöntemleri. Pegem Yay. 2003.
Yaylı, Derya- Bayyurt, Yasemin, Yabancılara Türkçe Öğretimi, Anı Yay. Ankara 2011.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Türkçenin anadili olarak öğretilmesiyle yabancı dil olarak öğretilmesinin farklarını belirginleştirme. Türkçenin özellikle yabancı dil olarak öğretilmesinin kültür boyutuyla ilişkilendirilmesi. Diğer dünya dillerinin yabancı dil olarak öğretilmesi sırasındaki kuramsal tartışmalar ve bu alandaki yöntemsel yaklaşım biçimleri. Yabancı dil öğretiminde kuramsal çerçeve. Avrupa Dil Dosyasının tanıtımı. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin Türkiye´nin tanıtımına katkısı. Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesinde kullanılan çeşitli ders kitaplarının tanıtımı ve eleştirisi.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Dil nedir? (Ana dili/ikinci dil kavramları)
2.Dil Öğretiminin Tarihsel Süreci
3.Yabancı Dil Öğretimi Yaklaşımları ve Yöntemleri-Avrupa Dil Dosyasının Tanıtımı
4.Yabancı Dil Öğretimi Yaklaşımları ve Yöntemleri-Avrupa Dil Dosyasının Tanıtımı
5.Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminin Tarihçesi
6.Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kültür Kavramı
7.Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kalıp Sözler ve İşlevleri
8.Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde İletişim Yeteneklerinin Geliştirilmesi
9.Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminin Türkiye’nin Tanıtımına Katkısı
10.Arasınav
11.Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimine Uygulamalı Yaklaşımlar
12.Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimine Uygulamalı Yaklaşımlar
13.Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesinde Kullanılan Ders Kitaplarının Tanıtımı ve Eleştirisi
14.Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesinde Kullanılan Ders Kitaplarının Tanıtımı ve Eleştirisi
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Derse Katılım14228
Rehberli Problem Çözümü14342
Toplam76