Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
TRÖ311 Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri-I 927001 3 5 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
1. Türkçe dersi öğretim programını tanıtma 2. kazanımlar ve etkinlikler yoluyla okuma, dinleme, izleme, konuşma ve yazma becerilerini geliştirme yöntem ve tekniklerini öğretme. 3. türkçe öğretiminde yeni yöntem ve teknikleri uygulama fırsatı verme
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Cafer ÖZDEMİR
Öğrenme Çıktıları
  1. Seçilecek metinlerin özelliklerini bilir.
  2. Türkçe dersinde kullanılabilecek yöntem ve teknikleri bilir
  3. Genel ve özel öğretim yöntem ve tekniklerini kullanarak Türk eğitim faaliyetlerini tasarlar.
  4. Türk eğitiminde kullanılan ölçme ve değerlendirme yöntemlerini tanır.
  5. Türk Ders Programında amaç ve faaliyetleri tanır ve analiz eder (2015)
  6. Türkçe derslerinde temel dil becerilerini öğretmek için kullanılan yöntemleri tanır ve ilişkilendirir.
  7. Türkçe Dersi Öğretim Programında yapılan değişikleri tanır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri I, Murat ÖZBAY, Öncü Kitap, Ankara, 2006.
Türkçe Öğretimi, Mustafa CEMİLOĞLU, Alfa Aktüel Yayıncılık, Bursa, 2009.
Özel Eğitim Alanı Olarak Türkçe Öğretimi, Mehrali CALP, Nobel Yay., İst., 2010.
Türkçe Öğretimi, Firdevs GÜNEŞ, Pegem Akademi, 2016.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Mevcut öğretim programını tanıma, alana özgü yöntem ve teknikleri bilme, planlı bir şekilde bir Türkçe dersini anlatabilme becerisi kazanma
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Türkçe Dersi Öğretim Programını tanıtma.
2.Türkçe Dersi Öğretim Programında yapılan yeni değişiklikler
3.Türkçe Öğretiminin ilkeleri
4.Eğitim-öğretim çalışmalarının plânlanması
5.Seçilecek metinlerin özellikleri, öğrenci seviyesine uygunluğu
6.Okuma, dinleme, izleme, konuşma, yazma etkinlikleri ve uygulamalar
7.Türkçe Öğretiminde yer alan yöntemler: Anlatma, Soru- Cevap
8.Oyunlaştırma ve tartışma yöntemleri
9.Çözümleme ve birleşim yöntemleri
10.ARA SINAV
11.Tümevarım-Tümdengelim yöntemi
12.Yöntem ve tekniklerin uygulanması ve eleştiriler
13.Yöntem ve tekniklerin uygulanması ve eleştiriler
14.Ders dönemine iişkin değerlendirme
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Derse Katılım5525
Tartışma4520
Soru-Yanıt4520
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12525
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13535
Toplam125