Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
EGT301 Sınıf Yönetimi 927001 3 5 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Sınıf yönetimiyle ilgili etkili kavramları bilerek bunları uygun bir biçimde kullanabilme
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. İbrahim Gül
Öğrenme Çıktıları
  1. Sınıf yönetiminin fiziksel düzenlemelerine ilişkin etkenleri sayar.
  2. Plan ve programı etkili uygular.
  3. Sınıfta zamanı uygun kullanır.
  4. İstenmeyen davranışlara karşı alınacak tedbirleri bilir.
  5. Sınıf davranış düzenlemelerini tartışır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1- Ed. Gülşen, Celal,(2010)Kuram ve Uygulamada Sınıf Yönetimi, Anı Yayıncilik,ANKARA
2- Ed. Özdemir, M.Çağatay,(2011)Sınıf Yönetimi,Pegem Akademi Yayınılık,ANKARA
3-Bakioğlu, Ayşen,(2009), Çağdaş Sınıf Yönetimi,Nobel Yayın Dağıtım Tic Ltd Şti.,ANKARA
4- Aydın, Ayhan, (2005), Sınıf Yönetimi, Tekağaç Eylül Yayıncılık, MERSİN
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Sınıf yönetim boyutları Sınıf yönetim modelleri Sınıf yönetiminin değişkenleri Sınıf yönetimine ilişkin fiziksel düzenlemeler Sınıf yönetiminde plan program etkinlikleri Sınıf yönetiminde plan program etkinlikleri Sınıfta etkili iletişim Zaman yönetimi Sınıfta davranış düzenlemeleri Sınıfta disiplin İstenmeyen stratejilere karşı stratejiler İstenmeyen davranışlara karşı tutumlar
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Sınıf yönetim boyutları Aktif Öğretim Yöntemleri
2.Sınıf yönetim modelleri Aktif Öğretim Yöntemleri
3.Sınıf yönetiminin değişkenleri Aktif Öğretim Yöntemleri
4.Sınıf yönetimine ilişkin fiziksel düzenlemeler Aktif Öğretim Yöntemleri
5.Sınıf yönetimine ilişkin fiziksel düzenlemeler Aktif Öğretim Yöntemleri
6.Sınıf yönetiminde plan program etkinlikleri Aktif Öğretim Yöntemleri
7.Sınıf yönetiminde plan program etkinlikleri Aktif Öğretim Yöntemleri
8.Sınıfta etkili iletişim Aktif Öğretim Yöntemleri
9.Zaman yönetimi Aktif Öğretim Yöntemleri
10.Ara Sınav Aktif Öğretim Yöntemleri
11.Sınıfta davranış düzenlemeleri Aktif Öğretim Yöntemleri
12.Sınıfta disiplin Aktif Öğretim Yöntemleri
13.İstenmeyen stratejilere karşı stratejiler Aktif Öğretim Yöntemleri
14.İstenmeyen davranışlara karşı tutumlar Aktif Öğretim Yöntemleri
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav313
Final Sınavı313
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma9327
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14342
Toplam103