Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
TRÖ312 Uygarlık Tarihi 927001 3 6 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Günümüz uygarlığının bu aşamaya gelmesinde etkili olan eski uygarlıkların siyasî, ekonomik, sosyal, dinî, askerî, sanat ve bilim vb. özellikleri, uygarlık tarihine ait genel bilgileri ve kavramları kavratmak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Pelin İSKENDER KILIÇ
Öğrenme Çıktıları
  1. Kültür ve uygarlık kavramlarını ve aralarındaki farkları açıklayabilir.
  2. Bugünkü Türk kültüründe hangi kültürlerin etkisi olduğunu yorumlayabilir.
  3. Uygarlığa etki eden etmenleri açıklayabilir.
  4. Bir toplumun uygar bir toplum olabilmesi için hangi aşamalardan geçmesi gerektiğini belirtebilir.
  5. Çeşitli uygarlıklar ve bunların özellikleriyle ilgili bilgi verebilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
İbrahim KAFESOĞLU, Türk Millî Kültürü, Ankara 1977; Şerafettin TURAN, Türk Kültür Tarihi, Ankara 1990; Mümtaz TURAN, Kültür Değişmeleri, İstanbul 1987; William H. McNeil, Dünya Tarihi, Ankara 1989; Selver TANİLLİ, Yüzyılların Gerçeği ve Mirası, İstanbul 1991; Şemsettin GÜNALTAY, Yakın Şark, Ankara 1987; A. Müfit MANSEL, Ege ve Yunan Tarihi, Ankara 1971; Recep YILDIRIM, Uygarlık Tarihine Giriş, Ankara 2004; Y. Hikmet BAYUR, Hindistan Tarihi, Ankara 1987; Herodotos, Herodot Tarihi, Çev: Müntekim Ökmen, İstanbul 1983.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Tarihten önceki devirler, Eski Doğu uygarlık alanları: Mezopotamya uygarlığı (Sümerler, Asurlular, Babilliler), Medler ve Persler, Eskiçağ Anadolu Uygarlığı: Anadolu’nun tarih öncesi, Hititler, Geç Hitit Devletleri, Hitit uygarlığı. Eskiçağda Suriye, Filistin ve Mısır tarihi ve uygarlıkları. Eski çağda Roma İmparatorluğu ve Yunan Uygarlıkları, Hint uygarlığı, Çin uygarlığı, İslam uygarlığı, Orta Asya Bozkır Uygarlığı.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Dersin işlenişi ve kaynakları hakkında öğrenciye bilgi verilecektir.
2.Kültür nedir? Uygarlık Nedir? Kültür ve Uygarlık arasındaki farklar nelerdir? Uygarlık hangi yollarla yayılır? Bugünkü Türk Kültür ve uygarlığında hangi kültürlerin etkisi vardır?
3.Uygarlığa etki eden etkenler. Jeolojik, coğrafi, ekonomik etkenler.
4.Bir toplumun uygar bir toplum olabilmesi için geçtiği aşamalar.
5.Mısır uygarlığı
6.İran uygarlığı
7.Anadolu uygarlığı
8.Anadolu uygarlığı
9.Mezopotamya uygarlığı
10.Mezopotamya uygarlığı
11.Yunan ve Hellenizm uygarlığı
12.Roma uygarlığı
13.Çin uygarlığı
14.İslam uygarlığı
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı150
Rapor Sunma150
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14114
Rapor Sunma10110
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12448
Toplam75