Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
TRÖ303 Anlama Teknikleri II : Dinleme Eğitimi 927001 3 5 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dinleme becerisini kuramsal boyutlarıyla tanıtmak, dinleme ve öğrenme arasındaki önemi belirtmek, dinlediğini anlamaya yönelik teknik ve yöntemleri tanıtmak; Türkçe öğretimi ve dinlediğini anlama süreci arasındaki önemi kavratmak
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd.Doç. Dr. Mediha Mangır
Öğrenme Çıktıları
  1. Öğrenciler çeşitli durumlarda kendi dinleme/izleme becerilerini değerlendirmeyi alışkanlık haline getirirler.
  2. Dinleme/izleme stratejileri geliştirip kullanabilirler.
  3. Öğrenciler etkili dinlemelerini sağlayacak çeşitli etkinlikler ve ortamlar düzenler.
  4. Öğrenciler gelişim düzeylerine uygun olarak farklı dinleme yöntem ve teknikleri kullanır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Alemdar Yalçın, Türkçe Öğretim Yöntemleri, Akçağ Yay., Ankara, 2002.
2. Mustafa Cemiloğlu, İlköğretim Okullarında Türkçe Öğretimi, Aktüel Yay., 2004.
3. Murat Özbay, Anlama Teknikleri II: Dinleme Eğitimi, Öncü Kitap Yay., Ankara, 2009.
4. Murat Özbay, Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri II, Öncü Kitap yay., Ankara. 2009.
5. Murat Özbay, Dil Becerisi Olarak Dinleme Eğitimi, Akçağ Yay., Ankara 2005.
6. Özcan Demirel, İlköğretim Okullarında Türkçe Öğretimi, MEB Yay., İstanbul 1999.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Dinlemenin tanımı, önemi; dinleme öğretiminin amaçları
2.Dil becerileri ve beyin; beyin yapısı ve bölümlerinin fonksiyonları
3.Bellek, bellek türleri, kodlama süreçleri, belleğin bölümleri, anlama dinleme, izleme, okuma
4.Dinleme becerileri, dinleme nedir? dinleme-işitme, dinlemenin diğer dil becerileriyle ilişkisi, günlük hayatta dinlemenin önemi
5.Etkili dinleme ve dinleme becerisinin geliştirilmesi dinleme durumları dinlemeyi güçleştiren etmenler
6.Dinleme becerisininTürkçe Programındaki yeri
7.Dinleme süresi, dinlemeyi etkileyen faktörler
8.Dinleme şekil ve türleri
9.Dinleyici türleri
10.Ara sınav
11.Dinleme ve dinlerken not tutma
12.Dinleme becerisinin kazandırılması ve bu beceriyi geliştirme yolları
13.Türkçe öğretiminde ölçme ve değerlendirme dinleme becerisini ölçme ve değerlendirme
14.Uygulama
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14456
Rehberli Problem Çözümü14456
Seminer111
Ev Ödevi2510
Toplam127