Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
TRÖ305 Çocuk Edebiyatı 927001 3 5 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dünyada ve Türkiyede çocuk edebiyatının gelişimi. Çocukluk evresinde, nitelikli çocuk kitaplarıyla tanışmanın önemi ve okuma kültürü edinmiş düşünen, duyarlı bireylerin yetiştirilmesinde çocuk edebiyatı yapıtlarının işlevi. Çocuk edebiyatı yapıtlarında bulunması gereken özelliklerin(tasarım, içerik ve eğitsel) örneklerle incelenmesi. Niteliksiz çocuk kitaplarının örneklerle gösterilmesi ve bunların çocukların gelişim özellikleri üzerindeki olumsuz etkilerinin tartışılması. Öğretmen adaylarının, okuduğu-incelediği kitapların yaş gruplarına göre çocuklara uygunluğunun ve bunların çocukların hangi gelişimlerine katkı sağlayacağının belirlenmesine yönelik çalışmalar.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Cafer ÖZDEMİR
Öğrenme Çıktıları
  1. Çocuklar için masal ve öyküler öğrenmek.
  2. Çocuk edebiyatının önemini kavrar ve Türkçe öğretiminde çocuk edebiyatının gereğini bilir.
  3. Çocuk edebiyatının tarihçesi ve günümüzdeki durumunu bilir.
  4. Gelişim faktörleri ve bireyler dikkate alınarak uygun materyallerin seçilmesi.
  5. Çocuk edebiyatı ve genel edebiyat arasındaki farkı kavrar.
  6. Sınıf düzeyine uygun kitap belirleyebilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Çocuk ve Edebiyat/Doç.Dr.Sedat Sever,Kök Yayıncılık,Ankara,2003
İletişim Odaklı Türkçe Derslerinde Çocuk Kitapları/Doç.Dr.Selahattin Dilidüzgün,Morpa Kültür
Yayınları,İstanbul,2004
Çocuk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış /Mustafa Ruhi Şirin,Kök Yayıncılık,Ankara,2007
İlköğretimde Çocuk Edebiyatı/S.Sever,S.Dilidüzgün, N.Neydim, C.Arslan, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2007
Çocuk Psikolojisi / Arthur T. Jersild , çev. Gülseren Günçe,Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Yayınları Ankara , 1979.
Çocuk ve Ergen Gelişimi,Mary J. Gander,Harry W.Gardiner;Yayına Hazırlayan Bekir Onur,İmge Kitabevi , Ankara 1993.
Çağdaş Çocuk Yazını/Doç.Dr.Selahattin Dilidüzgün , Morpa Kültür Yayınları,İstanbul 2006
Yayınları,Eskişehir,2002
99 soruda Çocuk Edebiyatı / Komisyon –Yayına Hazırlayan Mustafa Ruhi Şirin,Çocuk Vakfı
Yayınları,İstanbul, 2000
Yerli ve Yabancı Yazarlardan Örneklerle Çocuk Edebiyatı / A.Ferhan Oğuzkan,Kadıoğlu Matbaası,
Ankara , 1979
Çocuk Edebiyatı Kültürü – Okuma Alışkanlığı Sarmalı ve Medya / Mustafa Ruhi Şirin, Kök Yayıncılık , Ankara , 2007
I.Ulusal Çocuk Kitapları Sempozyumu Bildiriler Kitabı(Sorunları ve Çözüm Yolları) /Yayına
Hazırlayan Doç.Dr. Sedat Sever , A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları , Ankara 2000
II.Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Yayına Hazırlayan Prof.Dr.Sedat Sever , Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları , Ankara , 2006
Çocuk Hekimliğine ve Çocuk Edebiyatına Yansıyan Şiddet Sempozyumu Bildiriler Kitabı,Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir,2003.
Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Kurultayı Bildiriler Kitabı,Yayıma Hazırlayan:Yusuf Çotuksöken,
Dr.Necdet Neydim,Maltepe üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2006
Çocuk ve Edebiyat ( Çocukluğun Kısa Tarihi – Edebiyatta Çocuk Figürleri ) / Necdet Neydim , Bu
Yayınları , İstanbul 1998
Uygulamalı Çocuk Edebiyatı / Dr. İbrahim Kıbrıs Tekağaç – Eylül Yayınları , Ankara ,2000
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Tanıtım
2.Edebiyat ve çocuk edebiyatı..Kuramsal açıdan edebiyat ve çocuk edebiyatı karşılaştırması..Edebiyat – çocuk edebiyatı tartışmaları ve farklı görüşler..Çocuk edebiyatı tanımları ve değerlendirme..
3.Çocuk edebiyatı örneklerinin çocuğun gelişimine etkileri (dil gelişimi , bilişselgelişim , kişilik gelişimi , toplumsal gelişimi )
4.İçerik açısından çocuk edebiyatı: Tema,konu,plan ,ileti,kahraman-tip,dil ve anlatım.
5.Biçim açısından çocuk edebiyatı:Boyut,kâğıt,kapak-cilt,sayfa düzeni,harfler-punto,metne uygun resim..Çocuk edebiyatı örneklerinin içerik ve biçim özellikleri. açısından incelenmesi..
6.Çocuk kitaplarının temel özellikleri.. Çocuk edebiyatında çocuğa görelik ilkesi ve çocuğun gelişim evrelerine uygun örneklerin belirlenmesi
7.Ara Sınav
8.Çocuk kitabı seçme kriterleri..Çocuk kitapla ne zaman neden ve nasıl tanıştırılmalı ?.İyi çocuk edebiyatıİyi çocuk edebiyatı, kötü çocuk edebiyatı.
9.Çocuk edebiyatı ölçütlerine uygun olan ve olmayankitapların incelenmesi.
10.Türkçe öğretiminde çocuk edebiyatından yararlanma.
11.6. 7. ve 8. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin çocuk edebiyatı açısındandeğerlendirilmesi.
12.Kitap inceleme sunumları
13.Kitap inceleme sunumları
14.Kitap inceleme sunumları
15.Yılsonu Sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav144
Final Sınavı155
Derse Katılım14228
Rehberli Problem Çözümü14228
Ev Ödevi144
Toplam69