Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
EGT302 Ölçme ve Değerlendirme 927001 3 6 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemni kavratma; ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramları, ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikleri (güvenirlik, geçerlik, kullanışlılık), eğitimde kullanılan geleneksel ve tamamlayıcı ölçme araçlarını ve özelliklerini tanıtma; ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemleri uygulatma ve alanı ile ilgili ölçme aracı geliştirme basamaklarını tanıtma.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Ali Yılmaz
Öğrenme Çıktıları
  1. Ölçme araçlarında bulunması istenen; güvenirlik, geçerlik ve kullanışlık özelliklerini kavrayarak ölçme aracı geliştirirken, uygularken ve puanlarken geçerli ve güvenilir bir ölçme için uygun davranışlar sergiler.
  2. Eğitimdeki ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi ile ölçme ve değerlendirme dersinin temel kavramları kavrar,
  3. Geleneksel yaklaşımlara dayalı (yazılı sınavlar, kısa yanıtlı sınavlar, doğru-yanlış tipi testler, çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar, ödevler), yeni yakşalımlara dayalı - performansa dayalı durum belirlemede kullanılan- ( performans görevleri, öğrenci ürün dosyası, dereceli puanlama anahtarları, gözlem, görüşme, araştırma kâğıtları, projeleri, akran değerlendirme, özdeğerlendirme vb.) ölçme araçlarını geliştirir,uygular ve puanlayarak geri bildirimlerde bulunur.
  4. Test sorularının ölçtüğü zihinsel özellikleri tanıyarak, sorular üzerindeki tartışmalara katılır.
  5. Ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemleri yapar ve yorumlar.
  6. Farklı zihinsel özellikleri ölçen sorular hazırlar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Atılgan, H.(2007). Eğitimde Ölçme değerlendirme. Pegem yay.Tan, Ş. (2008). Ölçme Değerlendirme. Pegem yay.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Eğitimdeki ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi ile ölçme ve değerlendirme dersinin temel kavramları kavratmak; ölçme araçlarında bulunması gereken; güvenirlik, geçerlik ve kullanışlılık özelliklerini kavratmak; Geleneksel yaklaşımlara dayalı, yeni yaklşımlara dayalı - performansa dayalı durum belirlemede kullanılan- ölçme araçlarının geliştirilmesini,uygulanmasını ve puanlayarak geri bildirimlerde bulunması konusunda yeterlik kazandırmak.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Ders programının tanıtılması. Planlamanın yapılması
2.Ölçme ve değerlendirmenin temel kavramları(ölçme, ölçüt, ölçüm, karar verme, vb.)Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi
3.Ölçme türleri, ölçek ve türleriDeğerlendirmenin temel ilkeleri,Amaca, sürece ve ölçüte göre değerlendirme türleri
4.Ölçme araçlarının sahip olması gereken nitelikler(güvenirlik, geçerlik ve kullanışlık)
5.Ölçme araçlarının sahip olması gereken nitelikler(güvenirlik, geçerlik ve kullanışlık)
6.Klasik ölçme araçlarının özellikleri, geliştirilmesi, puanlanması ve yorumlanması. Test Geliştirme Süreci
7.Klasik ölçme araçlarının özellikleri, geliştirilmesi, puanlanması ve yorumlanması. Test Geliştirme Süreci
8.Ara sınav
9.Öğrenci başarının belirlenmesinde kullanılan yeni ölçme araçlarının özellikleri, geliştirilmesi, puanlanması ve yorumlanması
10.Öğrenci başarının belirlenmesinde kullanılan yeni ölçme araçlarının özellikleri, geliştirilmesi, puanlanması ve yorumlanması
11.Ölçme araçlarından elde edilen veriler üzerinde istatistiksel işlemler, madde istatistikleri.
12.Ölçme araçlarından elde edilen veriler üzerinde istatistiksel işlemler, madde istatistikleri.
13.Ölçme araçlarından elde edilen veriler üzerinde istatistiksel işlemler. Test istatistikleri, standart puanlar, değerlendirme teknikleri ve not verme.
14.Dönemin genel değerlendirilmesi.
15.Dönem Sonu Sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav150
Quiz150
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri20
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam80
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11515
Final Sınavı11515
Derse Katılım14342
Rehberli Problem Çözümü13226
Ev Ödevi11515
Toplam113