Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
TRÖ403 Türkçe Ders Kitabı İncelemeleri 927001 4 7 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Genel olarak ders kitaplarının eğitim-öğretim yaşantılarındeki yerini ve önemini kavramak, özelde ise Türkçe ders kitaplarının Türkçe öğretim programı ile uygunluğunu araştırmak, Türkçe ders kitaplarında bulunması gereken özellikleri kavramak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Mehmet Aydın
Öğrenme Çıktıları
  1. Mevcut yazılı, görsel ve işitsel materyalleri içeriğe, öğrencilerin dil gelişimine ve düzeylerine göre kurallrına uygun olarak geliştirir.
  2. Öğretim sürecinde kullandığı materyalleri kullanışlılığı, güncelliği, etkililiği gibi açılardan değerlendirerek zenginleştirir veya özgün materyaller hazırlar.
  3. Öğretim sürecide çeşitli materyallerden ve kaynaklardan yararlanmanın önemini bilir.
  4. Öğretim sürecined öğrencileri çeşitli materyalleri ve kaynakları kullanmaya yönlendirir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Demirel, Özcan, Kıroğlu, Kasım. 2005. Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi. Ankara: PegemA Yayıncılık.2. Kılıç, Abdurrahman, Seven, Serdal. 2006. Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi. Ankara: PegemA Yayıncılık.3. Ceyhan, Erdal, Yiğit, Birol. 2005. Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi. Ankara: Anı Yayıncılık.4. Farklı sınıf düzeylerinde farklı yayınevlerinden örnek Türkçe ders kitapları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Ders kitabı nedir
2.Ders kitabının eğitim ve öğretim sistemi içindeki yeri ve önemi
3.Ders kitabı hazırlama yaklaşımları
4.Ders kitabı türleri
5.Ders kitaplarının nitelikleri, ders kitaplarında yenilikler
6.Ders kitaplarının nitelikleri, ders kitaplarında yenilikler
7.Ders kitaplarının öğretim programına uygunluğu ile ilgili ölçütler amaçlara uygunluk içerik seçimi ve düzenlenmesi öğrenme-öğretme ilkelerine uygunluk değerlendirme
8.Ders kitaplarının öğretim programına uygunluğu ile ilgili ölçütler amaçlara uygunluk içerik seçimi ve düzenlenmesi öğrenme-öğretme ilkelerine uygunluk değerlendirme
9.Ders kitapları inceleme uygulamaları; ölçek geliştirme, veri toplama, analiz, değerlendirme ve raporlaştırma
10.Ara sınav
11.Ders kitapları inceleme uygulamaları; ölçek geliştirme, veri toplama, analiz, değerlendirme ve raporlaştırma
12.Öğrenci sunumları
13.Öğrenci sunumları
14.Öğrenci sunumları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Rehberli Problem Çözümü14228
Seminer111
Ev Ödevi155
Toplam64