Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
TRÖ409 Okul Deneyimi 927001 4 7 10
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğretmenlik mesleğine hazırlanan adaylara yaşayarak ve gözlem yaparak kazanımlarını pekiştirme fırsatı sağlamak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd.doç. Dr. Ilknur Karagoz
Öğrenme Çıktıları
  1. Bir okul müdürünün amacı, görevleri, sorumlulukları ve yetkileri konusunda bilgi sahibi olur.
  2. Okul içinde uygulanan kurallarlar ve okulda kullanılan araç - gereç ve yazılı kaynaklar hakkında bilgi sahibi olur.
  3. Bir öğretim ortamı olarak okul hakkında bilgi ve deneyim sahibi olur.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Öğretmenin ve öğrencinin okuldaki bir gününü gözlemleme.
2.Öğrencilerin uygulama okullarına götürülmesi, ilgili müdür muavini ve tayin edilen rehber öğretmenleriyle tanıştırılması, rehber öğretmenleriyle birlikte yapılacak işlerin planlanması.
3.Öğretmenin okuldaki bir gününün gözlemlenmesi
4.Derste yapılan etkinlikleri gözleme.
5.Dersi işlenişi sırasında teknoloji kullanımına katılma.
6.Derslerde kullanılan öğretim yöntemlerinin gözlemlenmesi.
7.Öğretmenin öğrenci çalışmalarını nasıl yönlendirdiğini ve nasıl değerlendirdiğini gözleme.
8.Dersin yönetimi ve sınıfın kontrolüne ilişkin davranışların gözlemlenmesi.
9.Ara sınav haftası; şu ana kadar yapılan gözlemlere ilişkin raporların değerlendirilmesi
10.Okulda uyulması gereken kurallar ve uygulamaları tanıma.
11.Okul müdürü ve öbür yöneticilerin görevleri.
12.Okulda eğitim-öğretim çalışmalarında kullanılan araç-gereç ve yazılı kaynakların neler olduğunun gözlemlenmesi,öğretmen ve öğrenciler tarafından üretilen materyaller.
13.Okul müdürü ve okul kurallarının öğrenilmesi, müdürün görev, sorumluluk ve yetkileri.
14.Okul deneyimi çalışmalarının değerlendirilmesi.
15.Yarıyıl sonu sınavı; Gözlem raporlarının değerlendirilmesi.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav140
Toplam40
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Rehberli Problem Çözümü22550
Gözlem14570
Rapor Hazırlama14040
Rapor Sunma11010
Bireysel Çalışma21020
Rapor12020
Performans14040
Toplam250