Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
TRÖ412 Öğretmenlik Uygulaması 927001 4 8 12
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğretmen adaylarına sınıf içinde (gerçek sınıf ortamında) öğretmenlik becerisi kazandırmak
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Mehmet Aydın
Öğrenme Çıktıları
  1. Sınıfta uygulama yapabilir.
  2. Sınıf ve okul ortamına uyum sağlayabilir.
  3. Alanı ve diğer konu alanlarının bilgilerinden yararlanarak bunları uygulayabilir.
  4. Öğretim materyallerinden verimli biçimde yararlanabilir.
  5. Değerlendirmeyi hedef davranışlarla uyumlu biçimde planlayabilmektedir.
  6. Hedeflere ve öğrenci gereksinimlerine iyi uyarlanmış çeşitli öğretim yöntemleri geliştirmiştir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Öğretmenlik Uygulaması Yönergesi,
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Öğretmenin ve bir öğrencinin okuldaki bir gününü gözlemleme, öğretmenin bir dersi işlerken dersi nasıl düzenlediğini, dersi hangi aşamalara böldüğünü, öğretim yöntem ve tekniklerini nasıl uyguladığını, derste ne tür etkinliklerden yararlandığını, dersin yönetimi için ve sınıfın kontrolü için öğretmenin neler yaptığını, öğretmenin dersi nasıl bitirdiğini ve öğrenci çalışmalarını nasıl değerlendirdiğini gözlemleme, okulun örgüt yapısını, okul müdürünün görevini nasıl yaptığını ve okulun içinde yer aldığı toplumla ilişkilerini inceleme, okul deneyimi çalışmalarını yansıtan portfolyo hazırlama.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Dönem planı hazırlama
2.Öğretmenin dersi nasıl işlediğini gözlem formuyla gözleme
3.Öğretmenin dersi nasıl işlediğini gözlem formuyla gözleme
4.Uygulama okulunda öğretmenlik uygulaması, ders planı hazırlama
5.Uygulama okulunda öğretmenlik uygulaması, ders planı hazırlama
6.Uygulama okulunda öğretmenlik uygulaması, ders planı hazırlama
7.Uygulama okulunda öğretmenlik uygulaması, ders planı hazırlama
8.Uygulama okulunda öğretmenlik uygulaması, ders planı hazırlama
9.Uygulama okulunda öğretmenlik uygulaması, ders planı hazırlama
10.Uygulama okulunda öğretmenlik uygulaması, ders planı hazırlama
11.Uygulama okulunda öğretmenlik uygulaması, ders planı hazırlama
12.Uygulama okulunda öğretmenlik uygulaması, ders planı hazırlama
13.Yapılan çalışmaların uygulama okulunda değerlendirilmesi
14.Öğretmenlik uygulama çalışmalarının üniversitede değerlendirilmesi
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Uygulama/Pratik1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Rehberli Problem Çözümü22550
Gözlem14570
Rapor Hazırlama15050
Rapor Sunma13030
Bireysel Çalışma22040
Rapor12020
Performans14040
Toplam300