Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
TRÖ410 Dil ve Kültür 927001 4 8 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bir toplumun ayakta tutan dil, kültür ve edebiyat gibi değerleri hatırlatmak ve önemlerini belirtmek için konulmuştur.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Cafer ÖZDEMİR
Öğrenme Çıktıları
  1. Kültürün oluşum evrelerinden anlatır.
  2. İnsan kültür ilişkisini anlatır.
  3. Kültürün bir toplum için ne ifade ettiğini açıklar.
  4. Dilin çok yönlü bir olgu olduğunu açıklar.
  5. Dil ve toplum arasındaki ilişkiyi açıklar.
  6. Dil-kültür ve edebiyatın toplumu geliştirdiğinı açıklar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Doğan Aksan, Her Yönüyle Dil, TDK Yayınları, 2009.
Mehmet Kaplan, Kültür ve Dil, Dergan Yayınları, 2011.
Şükrü Ünalan, Dil ve Kültür, Kendi Yayını, Mart 2002.
Nermi Uygur, Kültür Kuramı, Yapı Kredi Yay. İstanbul
Nermi Uygur, Dilin Gücü, Yapı Kredi Yay. İstanbul.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Kültür kavramı, kültürün kaynakları, kültür öğeleri, uygarlık kavramı, kültürün ulusal benlik, ulusal kişilik, kültürel kimlik ve kültürel kişilik oluşturmadaki rolü, Türkçe öğretiminde kültür aktarımı, kültür aktarımının yasal dayanakları, kültürel kimliğin geliştirilmesi, bir kültür unsuru olarak dil, dil ve kültür ilişkisi, dilin kültür taşıyıcı özelliği, dilin kültürü koruması ve geliştirmesi, yazınsal metinler yoluyla ulusal ve evrensel değerlerin aktarılması, Türk kültürünü aktaracak metinler ve bunların eleştirel bakış açısıyla değerlendirilmesi, Türk tarihi, Türk kültürü ve Türkçe ilişkisi, dil sosyolojisi bakımından dil, kültür ve medeniyet bağlantısı, medeniyet-kültür ilişkisi ve iki kavramın farklı yönleri.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Kültür kavramı, kültürün kaynakları
2.Kültür öğeleri, uygarlık kavramı
3.Kültürün ulusal benlik, ulusal kişilik, kültürel kimlik ve kültürel kişilik oluşturmadaki rolü
4.Türkçe öğretiminde kültür aktarımı, kültür aktarımının yasal dayanakları
5.Türkçe öğretiminde kültür aktarımı, kültür aktarımının yasal dayanakları
6.Kültürel kimliğin geliştirilmesi, bir kültür unsuru olarak dil, dil ve kültür ilişkisi
7.Kültürel kimliğin geliştirilmesi, bir kültür unsuru olarak dil, dil ve kültür ilişkisi
8.Dilin kültür taşıyıcı özelliği, dilin kültürü koruması ve geliştirmesi, yazınsal metinler yoluyla ulusal ve evrensel değerlerin aktarılması
9.Ara Sınav
10.Türk kültürünü aktaracak metinler ve bunların eleştirel bakış açısıyla değerlendirilmesi, Türk tarihi, Türk kültürü ve Türkçe ilişkisi
11.Türk kültürünü aktaracak metinler ve bunların eleştirel bakış açısıyla değerlendirilmesi, Türk tarihi, Türk kültürü ve Türkçe ilişkisi
12.Dil sosyolojisi bakımından dil, kültür ve medeniyet bağlantısı, medeniyet-kültür ilişkisi ve iki kavramın farklı yönleri
13.Dil sosyolojisi bakımından dil, kültür ve medeniyet bağlantısı, medeniyet-kültür ilişkisi ve iki kavramın farklı yönleri
14.Genel Değerlendirme
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri50
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11515
Final Sınavı12020
Derse Katılım14342
Proje Hazırlama12020
Toplam97