Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
EGT402 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 927001 4 8 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Türk Milli Eğitim Sisteminin ve onun bir alt sistemi olan okulun amaç,yapı, süreçleri hakkında bilgi sahibi olabilme
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr Gör. Abdulnasır Bayram
Öğrenme Çıktıları
  1. Türk Milli Eğitim Sisteminin amaçlarını açıklar
  2. Eğitimle ilgili yasaların belli başlıcalarını sayar
  3. Türk Milli Eğitim Sisteminin örgüt yapısını açıklar
  4. Okulun hizmet alanlarıyla ilgili önemli işleri sayar
  5. Okul çevre ilişkilerinin yararlarını söyler
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Gül, İbrahim(2012). Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi. Samsun,
Gül, İbrahim (2010). Liderlik ve Okul Çevre İlişkileri. Samsun, Eser Ofset
Ada Şükrü ve diğ (2008). Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi. Ankara: Pegem Akademi
Ağaoğlu, Esmahan (2009). Türk Eğitim sistemi ve Okul Yönetimi: Ankara, Nobel Yayın Dağıtım
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Türk Eğitim Sisteminin yapısı, süreçleri, Eğitim yönetimi kuramları, Okulun hizmet alanları, okul-çevre ilişkileri
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Türk Milli Eğitim Sisteminin Amaçları ve Temel İlkeleri
2.Eğitimle İlgili Yasal Düzenlemeler
3.Türk Eğitim Sisteminin Yapısı
4.Eğitim Kuramları
5.Yönetim Süreçleri
6.Okul Örgütü ve Yönetimi
7.Okul Yönetiminde Etkili Liderlik
8.Okul Yönetiminde Hizmet Alanları
9.Okul Yönetiminde Öğrenci Hizmetleri
10.Ara Sınav
11.Okul Yönetiminde Eğitim Hizmetleri
12.Okul Yönetminde Öğretim Hizmetleri
13.Okul İşletmesi
14.Okul Çevre İlişkileri
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12525
Toplam100