Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MZÖ102 Müziksel İşitme Okuma Yazma-II 927001 1 2 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu ders ile müziksel işitme okuma ve yazma becerisi geliştirilerek teorik ve uygulamalı çalışmalar yapılması amaçlanır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Dr. Fulya Açıksöz Mutlu- Öğr. Gör. Dr. Pınar Beşevli Solmaz
Öğrenme Çıktıları
  1. Noktalı nota değerlerinde okuma ve yazma uygulaması yapabilecektir.
  2. Müzikteki hız, dinamik ve ifade terimlerini tanıyacaktır.
  3. Üçlü akorların kuruluşları ve çeşitlerini tanımlayabilecektir.
  4. Senkop, üçleme vb. çeşitli ritim kalıplarını kullanabilecektir.
  5. İki diyez ve iki bemol alan majör ve minör tonlarda müziksel işitme okuma ve yazma yapabilecektir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
-
Önerilen Diğer Husular
Düzeyine uygun ton, ölçü, akor ve biçim bilgilerini müzik yapma ve yaratmada kullanma.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
[1] A. LAVINGNAC “1/A-2/A-2/C-3/A
[2] M.SUN “Solfej I-II”
[3] F.FONTAİNE “Traite Pratique du Rytme Mesure”
[4] M.A.GHEZZO “Corso completo di Educazione dell’orecchio, Ritmo, Solfeggio, Dettato e Teoria della Musica”
[5] O.GARTENLAUB “Nouvelles Lectures D’Auteurs a Chanter a 2 voix”
[6] POZZOLİ “Solfeggıi Cantati a 2 Vocı”
[7] G.DANDELOT “Manuel Pratique”
[8] C.JOLLET “Livre de Melodies

Ek Kaynaklar
[1] Ü. ÖZGÜR –S. AYDOĞAN “Müziksel İşitme Okuma Eğitimi ve Kuram I-II” “Müziksel Yazma Eğitimi ve Ezgi Bankası IV”,
[2] A. SEVGİ-E. TUĞCULAR “Halk Ezgileriyle Solfej”
[3] J. RUEFF “250 Dictees Musicales”
[4] L.GRANDJANY “500 Dictees Graduees”
[5] G.DANDELOT “Cent Dictees Musicales”
[6] N.GALLON “Solfege-Solfegea 2 Voix”
[7] A.BOURNOVİLLE “250 Dictees Musicales”
[8] H.VACHEY “Cours ınıtial 50 Dictees”, J
[9] A.ROSSİ “101 Pezzi Celebri Classici e Operistici”,
[10] H.DANYSZOWA-Z.ISZKOWSKA-J.JARGON-M.LEITNER-K.MOUSZUMANSKA-NAZAR
“Zbior Cwiczen do Ksztalcenia Sluchu”,
[11] M.GÖKTEPE “Müzikte Ses-Süre-Hız-Yoğunluk”
[12] V.TABAKOĞLU “Bona-Müzik Teorisi Notları”
[13] P. HACIEV “ Temel Müzik Teorisi”
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
-
Dersin İçeriği
İkişerli ve üçerli ölçüler, majör,minör (2 diyez ve 2 bemollü) tonlarda ezgi okuma, yazma ve yaratma, üç sesli akorlar (majör, minör, eksik, artık ) ve çevrimleri,. Majör, minör tonlarda I, IV, V derece bağlantıları, iki sesli dikte çalışmaları, form bilgisi ( motif, cümle, dönem).
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Noktalı nota değerleri gösterilerek üç zamanlı basit ölçü içinde ritim çalışmaları yapılır.
2.Müzikteki hız terimleri anlatılır.
3.Sol majör dizisi içinde, okuma ve yazma uygulamaları yapılır.
4.Müzikteki dinamik kavramı ve ifade terimleri tanıtılır.
5.Mi minör dizisi içinde okuma ve yazma uygulamaları yapılır.
6.Fa majör dizisi içinde, okuma ve yazma uygulamaları yapılır.
7.Re minör dizisi içinde okuma ve yazma uygulamaları yapılır.
8.Üçlü akorların kuruluşları ve çeşitleri gösterilir.
9.Re majör dizisi içinde okuma ve yazma uygulamaları yapılır.
10.Ara sınav.
11.Senkop kavramı tanıtılarak müziksel okuma ve yazma uygulamaları yapılır.
12.Si minör dizisi içinde okuma ve yazma uygulamaları yapılır.
13.Üçleme ritim kalıbı tanıtılarak okuma ve yazma uygulamaları yapılır.
14.Genel tekrar
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav140
Derse Katılım1440
Bireysel Çalışma1420
Toplam880
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı160
Sözlü Sınav140
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri1
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri1
Toplam2
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Bireysel Çalışma14570
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma14456
Toplam130