Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MZÖ113 Felsefe 927001 1 1 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu ders, felsefi düşünüş biçimini kavratmayı, felsefe bilim ve din arasındaki farklılıkları göstermeyi, temel felsefi sorunlar hakkında öne sürülen görüşleri tanıtmayı ve felsefi düşünebilme alışkanlığı geliştirmeyi amaçlar.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Hasan Aydın
Öğrenme Çıktıları
  1. Felsefe tanımlarının bilinmesi
  2. Felsefenin alanlarının (bilgi, varlık ,ahlak ,siyaset, din, sanat, bilim felsefeleri) temel soru ve kavramlarının öğrenilmesi
  3. Felsefenin gelişimi ve problemleri hakkında bilgi ve farkındalık edinmek.
  4. Tek bir felsefenin değil felsefelerin olduğunu kavramak suretiyle hoşgörü ve çoğulculuğun doğasına nüfuz edebilmek.
  5. Tutarlı ve sistematik düşünme ve ifade kabiliyeti kazanabilmek.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Lokman Çilingir, Felsefeye Giriş, Ankara: Elis yayınları, 2012; Hasan Aydın, Felsefi Temelleri Işığında Yayılandırmacılık, Ankara: Nobel Yayınları, 2012; Ahmet Arslan, Felsefeye Giriş, Adres Yay., Ankara 2009 J.H.Randall Jr, J.Buchler, Felsefeye Giriş, Çev. A.Arslan, E.Ü Sosyal Bilimler Fak. Yayınları, İzmir, 1982 A.Arslan (Yayına haz), Felsefe 2002, TÜSİAD Yay.,İstanbul, 2002 C.Horner, E.Wesatacott, Felsefe Aracılığıyla Düşünme, Çev. A.Arslan S.M.Honer, T.C.Hunt, Felsefeye Çağrı, Çev. H.Ünder, İmge Yay., Ankara, 1996
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Felsefi düşüncenin karakteristikleri, felsefi bilgi ve sağduyu bilgisi, felsefe-bilim-din ve sanat ilişkisi, temel felsefi meseleler ve felsefenin temel disiplinleri
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Felsefe nedir?
2.Felsefi Yaklaşım
3.Epistemoloji ve epistemolojik sorunlar
4.Epistemoloji ve epistemolojik sorunlar
5.Ontoloji ve ontolojik sorunlarr.
6.Ontoloji ve ontolojik sorunlarr.
7.Estetik ve estetik sorunlar
8.Ara sınav
9.Estetik ve estetik sorunlar
10.Etik ve etik sorunlar
11.Etik ve etik sorunlar
12.Politika ve politik sorunlar
13.Politika ve politik sorunlar
14.Din ve dinsel sorunlar
15.Final sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav14040
Final Sınavı14040
Toplam80