Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MZÖ201 Müziksel İşitme Okuma Yazma-III 927001 2 3 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu ders ile müziksel işitme okuma ve yazma becerisi geliştirilerek teorik ve uygulamalı çalışmalar yapılması amaçlanır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Dr. Fulya Açıksöz Mutlu- Öğr. Gör. Dr. Pınar Beşevli Solmaz
Öğrenme Çıktıları
  1. Üç diyez ve üç bemol alan majör ve minör tonlarda müziksel işitme okuma ve yazma yapabilecektir.
  2. Birim vuruşu “sekizlik” olan iki, üç ve dört zamanlı ölçü çeşitlerinde okuma ve yazma uygulamaları yapabilecektir.
  3. Müzikteki artikülasyon terimlerini adlandırabilecektir.
  4. Birim vuruşu “ikilik” olan iki, üç ve dört zamanlı ölçü çeşitlerinde okuma ve yazma uygulamaları yapabilecektir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Düzeyine uygun, okuma, yazma, yaratma, ve forma ilişkin bilgi ve becerileri, müzik öğretmenliğine uygun kullanma
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
[1] A. LAVINGNAC “1/A-2/A-2/C-3/A
[2] M.SUN “Solfej I-II”
[3] F.FONTAİNE “Traite Pratique du Rytme Mesure”
[4] M.A.GHEZZO “Corso completo di Educazione dell’orecchio, Ritmo, Solfeggio, Dettato e Teoria della Musica”
[5] O.GARTENLAUB “Nouvelles Lectures D’Auteurs a Chanter a 2 voix”
[6] POZZOLİ “Solfeggıi Cantati a 2 Vocı”
[7] G.DANDELOT “Manuel Pratique”
[8] C.JOLLET “Livre de Melodies

Ek Kaynaklar
[1] Ü. ÖZGÜR –S. AYDOĞAN “Müziksel İşitme Okuma Eğitimi ve Kuram I-II” “Müziksel Yazma Eğitimi ve Ezgi Bankası IV”,
[2] A. SEVGİ-E. TUĞCULAR “Halk Ezgileriyle Solfej”
[3] J. RUEFF “250 Dictees Musicales”
[4] L.GRANDJANY “500 Dictees Graduees”
[5] G.DANDELOT “Cent Dictees Musicales”
[6] N.GALLON “Solfege-Solfegea 2 Voix”
[7] A.BOURNOVİLLE “250 Dictees Musicales”
[8] H.VACHEY “Cours ınıtial 50 Dictees”, J
[9] A.ROSSİ “101 Pezzi Celebri Classici e Operistici”,
[10] H.DANYSZOWA-Z.ISZKOWSKA-J.JARGON-M.LEITNER-K.MOUSZUMANSKA-NAZAR
“Zbior Cwiczen do Ksztalcenia Sluchu”,
[11] M.GÖKTEPE “Müzikte Ses-Süre-Hız-Yoğunluk”
[12] V.TABAKOĞLU “Bona-Müzik Teorisi Notları”
[13] P. HACIEV “ Temel Müzik Teorisi”
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Basit, bileşik ve aksak ölçüler. Modal ve tonal ezgi okuma, yazma ve yaratma, dört sesli akor ve çevirimleri, akor yürüyüşleri. Majör, minör tonlarda yan derecelerin kullanımı. İki sesli dikte ve akor dikte çalışmaları, Form analizi.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Si bemol majör dizisi içinde okuma ve yazma uygulamaları yapılır.
2.Sol minör dizisi içinde okuma ve yazma uygulamaları yapılır.
3.Birim vuruşu “sekizlik” olan iki ve üç zamanlı ölçü çeşitlerinde okuma ve yazma uygulamaları yapılır.
4.La majör dizisi içinde okuma ve yazma uygulamaları yapılır.
5.Birim vuruşu “sekizlik” olan dört zamanlı ölçü çeşitlerinde okuma ve yazma uygulamaları yapılır.
6.Fa diyez minör dizisi içinde okuma ve yazma uygulamaları yapılır.
7.Müzikteki artikülasyon terimleri anlatılır.
8.Mi bemol majör dizisi içinde okuma ve yazma uygulamaları yapılır.
9.Üçlü akorların kullanımına yönelik uygulamalar yapılır.
10.Ara sınav.
11.Birim vuruşu “ikilik” olan iki ve üç zamanlı ölçü çeşitlerinde okuma ve yazma uygulamaları yapılır.
12.Birim vuruşu “ikilik” olan dört zamanlı ölçüde okuma ve yazma uygulamaları yapılır.
13.Do minör dizisi içinde okuma ve yazma uygulamaları yapılır.
14.Genel tekrar
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav140
Derse Katılım1440
Bireysel Çalışma1420
Toplam880
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı160
Sözlü Sınav140
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri1
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri1
Toplam2
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Bireysel Çalışma14570
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma14228
Toplam102