Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
EGT202 Ölçme ve Değerlendirme 927001 2 4 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu derste öğretmen adayları öğretmenlik kariyerlerinde kullanacakları eğitimde ölçme ve değerlendirme metodlarını, kendi alanlarıyla alakalı öğrenim çıktılarının belirlenmesi, bunlara uygun ölçme araçlarının gelişritirilmesi ve elde edilen sonuçların istatistik ile değerlendirilmesini öğrenecekler.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Araştırma Görevlisi Dr. Volkan Varol
Öğrenme Çıktıları
  1. Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin tanımlar
  2. Eğitimde kullanılan ölçme ve değerlendirme çeşitlerine kendi alanıyla alakalı örnekler verir.
  3. Eğitimde yapılan ölçmeye karışan hatanın tanımını ve türlerini verir.
  4. Eğitimde kullanılan ölçme araçlarının güvenirliğini ve geçerliğini tanımlar ve çeşitlerini verir.
  5. Eğitimde kullanılan testlerin çeşitlerini ve özelliklerini verir.
  6. Öğrenim çıktılarının çeşitlerini ve özelliklerini verir.
  7. Alanında Milli Eğitim Bakanlığının kazanımlarına uygun öğrenim çıktılarını belirleyerek öğrenci davranışlarını yazar.
  8. Öğrenim çıktılarına uygun sorular hazırlar.
  9. Alanında test geliştirir, uygular ve güvenirliğini ve geçerliğini hesaplar.
  10. Ölçme sonuçları üzerinde temel istatistikleri ve bunların yorumlanmasını yapar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Atılgan, H., Kan, A., ve Doğan, N. (2009). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Anı
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Ölçmenin Temel Kavramları, Ölçme Araçlarında bulunması gereken özellikler, Davranışların belirlenmesi ve ölçülmesi, Ölçme araçlarının sınıflandırılması, Yazılı yoklamalar, Sözlü Sınavlar, Kısa yanıtlı sınavlar, Doğru-Yanlış Testler, Çoktan seçmeli testler, Ödev ve projeler, Madde ve test istatistikleri, Test geliştirme, Değerlendirme ve not verme, Temel istatistiki işlemler
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Tanışma
2.Ölçmenin Temel Kavramları,
3.Değerlendirme ve not verme
4.Ölçme Araçlarında bulunması gereken özellikler
5.Davranışların belirlenmesi ve ölçülmesi
6.Ölçme araçlarının sınıflandırılması
7.Test geliştirme
8.Yazılı yoklamalar, Sözlü Sınavlar
9.Kısa yanıtlı sınavlar
10.Ara Sınav
11.Doğru-Yanlış Tesler, Çoktan seçmeli testler
12.Ödev ve projeler
13.Madde ve test istatistikleri, Temel istatistiki işlemler
14.Final Sınavı
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav180
Ev Ödevi120
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı185
Proje Hazırlama115
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Uygulama/Pratik155
Alan Çalışması155
Ev Ödevi339
Toplam21