Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MZÖ313 Geleneksel Türk Sanat Müziği 927001 3 5 2
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Geleneksel Türk sanat müziğine ilişkin unsur, kavram ve olguları eğitim müziği bağlamında değerlendirebilme.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Yakup Alper VARIŞ
Öğrenme Çıktıları
  1. Türk müziği ses sistemine dair perdelerin adları ve simgelerini belirtir.
  2. Türk müziği çalgılarını genel özellikleriyle açıklar.
  3. Türk müziği eserlerini form, makam ve usul bakımından çözümler.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Cem Behar; Musıkiden Müziğe, Yapı Kredi Yayınları, 2005, İstanbul.
Karl L. Signell, Makam, Yapı Kredi Yayınları, 2006, İstanbul.
Cinuçen Tanrıkorur; Osmanlı Dönemi Türk Mûsikîsi, Dergâh Yayınları, 2005, İstanbul.
Nazmi Özalp; Türk Mûsikîsi Beste Formları, TRT Basım ve Yayın Müdürlüğü Yayınları, 1992, Ankara.
İsmail Hakkı Özkan; Türk Mûsikîsi Nazariyatı ve Usulleri, Ötüken Neşriyat, 1994, İstanbul.
Görsel/İşitsel materyaller
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Türk Müziği’nde ses sistemi; teori alanlarındaki tartışmalar ve başlıca temsilcileri; Perdelerin adları; Perdelerin simgeleri; Dörtlü ve beşliler; Basit makamlar; kısa süreli ve uzun süreli usuller.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Türk Müziği’nde ses sistemi
2.Teori alanlarındaki tartışmalar ve başlıca temsilcileri
3.Perdelerin adları
4.Perdelerin simgeleri
5.Dörtlü ve beşliler
6.Basit makamlar
7.Basit makamlar
8.Basit ve Mürekkeb (Bileşik) usuller
9.Büyük usuller
10.Ara Sınavı
11.Formlar (vokal müzik)
12.Formlar (çalgı müziği)
13.Çalgılar
14.Final Sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav160
Quiz130
Derse Katılım110
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Ev Ödevi16348
Toplam50