Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MZÖ319 Güncel ve Popüler Müzikler 927001 3 5 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Güncel ve popüler olarak nitelendirilen müzikleri tarihsel, müzikolojik ve sosyolojik bağlamda değerlendirebilme.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Dr. Fulya Açıksöz Mutlu
Öğrenme Çıktıları
  1. Kültür ve popüler kültüre ilişkin kavram, kuram ve tanımları açıklar.
  2. Popüler olarak nitelenen müziklerdeki yapısal unsurları açıklar.
  3. Popüler müzikleri ait olduğu kültür ortamları itibarıyla tanır.
  4. Popüler müzik, müzik endüstrisi ve medya arasındaki ilişkileri anlar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Peyami Çelikcan; Müziği Seyretmek, Yansıma Yayınları, 1996, Ankara.
Craig McGregor; “Pop Kültür Oluyor”, Çiviyazıları, 2000, İstanbul.
James Lull; Popüler Müzik ve İletişim, Çiviyazıları, 2000, İstanbul.
“Ertuğrul Bayraktar ile Popüler Müzik Üzerine”; İletişim Dergisi, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi 2000, Ankara.
Martin Stokes; Türkiye’de Arabesk Olayı, İletişim Yayınları, İstanbul.
Meral Özbek; “Popüler Kültür; Orhan Gencebay Arabeski”, İletişim yayınları, 1991, İstanbul.
Ayhan Erol; “Popüler Müziği Anlamak”, Bağlam Yayıncılık, 2002, İstanbul.
Peter Wicke; “Mozart’tan Madonna’ya Popüler Müziğin Bir Kültür Tarihi”, Yapı Kredi Yayınları, 2004, İstanbul.
Caner Işık, Nuran Erol; “Arabeskin Anlam Dünyası”, Bağlam Yayıncılık, 2002, İstanbul.
Görsel/işitsel materyaller
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Güncel ve popüler olarak nitelendirilen müzikleri tarihsel süreçleri içinde irdelemek; müzikolojik ve sosyolojik bağlamda bir yere oturtmak; genel müzikal yapılarını ele alarak alan içinde bir sınıflandırmaya varmak.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Kültür, popüler kültür
2.Müzik, popüler müzik
3.Endüstrileşme öncesi müziğin gelişimi
4.Müziğin endüstrileşmesi ve popüler müzik/medya ilişkileri
5.Müzik endüstrisindeki ekonomik ve teknolojik gelişmeler
6.Avrupa ve Amerika'da popüler kültür/müzik.
7.Avrupa ve Amerika'da popüler kültür/müzik.
8.Türkiyede popüler kültür/müzik.
9.Türkiyede popüler kültür/müzik.
10.Ara Sınav.
11.Popüler müzik-medya ilişkileri.
12.Müzik televizyonu ve anlatı yapısı.
13.Müziğin görselleştirilmesi: Video klipler.
14.Genel tekrar.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav140
Derse Katılım1440
Bireysel Çalışma1420
Toplam880
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Makale Kritik Etme10220
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma919
Toplam75