Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
EGT301 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 927001 3 5 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğretim teknolojilerindeki gelişimleri kavrayabilme, Müzik Öğretim teknolojileri ile iletişim süreci ilişkisini kavrayabilme, Müzik Öğretim teknolojileri ile program ilişkilerini kavrayabilme, Araç gereçlerin öğretimdeki yerini kavrayabilme, Tasarım, öğe ve ilişkisini bilebilme, Öğretmenin sık kullanacağı materyalleri hazırlayabilme, Bilgisayar destekli öğretim ortamlarını ve özelliklerini tanıyabilme
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç.Dr. Bahar Güdek
Öğrenme Çıktıları
  1. Öğretim teknolojilerindeki gelişime tarihsel olarak örnekler verir.
  2. İletişim sürecinde öğretim teknolojilerinin önemini açıklar.
  3. Müzik eğitimi konularında özgün materyaller tasarlama ve geliştirme becerisi kazanır.
  4. Geliştirdiği materyalleri öğreteceği derslerde nerede ve nasıl kullanacağı konusunda bilgi ve beceri kazanır.
  5. Bilgisayar müzik yazılımlarını tanıyıp ve yazılımlarını değerlendirir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
yok
Önerilen Diğer Husular
Bu ders başlı başına uygulama gerektiren bir ders olduğu için öncelikle konular teorik olarak öğrenilir, elektronik ortamda ya da somut, nesnel olarak bir materyal tasarlamak gerekmektedir. Haftalık olarak sunulmuş dokümanlar okunarak ve ödevler yönergeler doğrultusunda yapılarak dersi tamamlanır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
[1] Günay,E, Özdemir, M.A. (2006). Müzik Öğretim Teknolojisi ve Materyal Tasarımı, Bağlam Yayıncılık, İstanbul
[2] Yiğit, N., Alev N., Özmen, H., Altun T., Akyıldız S. (2009) Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Trabzon: Akademi Kitabevi
[1] Demirel, Ö. , Seferoğlu, S. , Yağcı, E. (2001) Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Ankara: Pegema Yayıncılı,
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Öğretim Teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirilmesi öğretim gereçlerinin geliştirilmesi (çalışma yaprakları, etkinlik tasarlama, tepegöz saydamları, slaytlar, görsel medya (VCD, DVD) gereçleri, bilgisayar temelli gereçler) , eğitim yazılımlarının incelenmesi, çeşitli nitelikteki öğretim gereçlerinin değerlendirilmesi,
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Öğretim Teknolojisi ile ilgili temel kavramların açıklanması. Müzik Öğretim Teknolojisi. Müzik Öğretim Teknolojisi ve Materyal Geliştirmenin Dayandığı Temeller.
2.Müzik Öğretiminde Program. Oluşturulan Grubun, verilen müzik öğretimi konusunu, geliştirmiş oldukları materyallerle beraber sunmaları.
3.Müzik Öğretimi ve İletişim.Oluşturulan Grubun, verilen müzik öğretimi konusunu, geliştirmiş oldukları materyallerle beraber sunmaları.
4.Edgar DALE, Yaşantı Konisi ve Müzik Öğretimi.Oluşturulan Grubun, verilen müzik öğretimi konusunu, geliştirmiş oldukları materyallerle beraber sunmaları.
5.Öğretmen Sınıfta Ne Yapar? Oluşturulan Grubun, verilen müzik öğretimi konusunu, geliştirmiş oldukları materyallerle beraber sunmaları.
6.Araç, Gereç ve Avandanlık, Öğretim Materyalleri Üretiminde Aşamalar.Oluşturulan Grubun, verilen müzik öğretimi konusunu, geliştirmiş oldukları materyallerle beraber sunmaları.
7.Öğretim Materyalleri Hazırlamada Bazı İlkeler. Oluşturulan Grubun, verilen müzik öğretimi konusunu, geliştirmiş oldukları materyallerle beraber sunmaları.
8.Bir Öğretim Materyalinin Etkinlik Süreci İçinde Analitik Yolla Düşünülmesi. Müzik Öğretim Materyalleri.Oluşturulan Grubun, verilen müzik öğretimi konusunu, geliştirmiş oldukları materyallerle beraber sunmaları.
9.Müzik Öğretiminde Materyal Olarak Çalgı ve Ses.Oluşturulan Grubun, verilen müzik öğretimi konusunu, geliştirmiş oldukları materyallerle beraber sunmaları.
10.Ara sınav
11.Müzik Öğretim Süreçlerinde Bulunulması Gereken Müziksel Davranış Alanları ile Müziksel Davranış Çeşit ve Biçimlerine İlişkin Sıralamalar ve Dakikalandırılmış Ders Planı.
12.Ders Kitabı ve Yardımcı Kitaplar, Metronom, MP3 Çalar, Akort Araçları, Konser Afiş- Konser Programı Hazırlamak, Fonomimi.
13.Oluşturulan Grubun, verilen müzik öğretimi konusunu, geliştirmiş oldukları materyallerle beraber sunmaları.
14.Diğer Müzik Öğretim Materyalleri, Bilgisayar ve Müzik Öğretiminde Kullanılışı. Oluşturulan Grubun, verilen müzik öğretimi konusunu, geliştirmiş oldukları materyallerle beraber sunmaları.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav140
Uygulama/Pratik160
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Rehberli Problem Çözümü14684
Takım/Grup Çalışması14114
Toplam100