Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MZÖ304 Piyano-VI 927001 3 6 2
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Piyano çalma becerisini geliştirmek, piyano literatürünü tanıyarak, çeşitli düzeylerde eserler çalmak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç, Gülşen Annagiyeva, Doç. Olga Hasanoğlu, Yrd.Doç.Dr. Bahar GÜDEK, Oğr.Gör. Aynur ÖZGÜR, Öğr.Gör. Pınar Beşevli SOLMAZ, Öğr.Gör. Fulya AÇIKSÖZ, Öğr.Gör. Valeriya ÖZKAN
Öğrenme Çıktıları
  1. Romantik ve çağdaş döneme ait düzeyine uygun örnek eserler çalar.
  2. Barok döneme ait, düzeyine uygun örnek eserler çalar.
  3. Değişik dönemlerdeki eserlerin özelliklerini tanır.
  4. Piyanoda kadans, dizi, arpej ve pedal gibi teknik becerilerini geliştirir.
  5. Klasik döneme ait, düzeyine uygun örnek eserler çalar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
yok
Önerilen Diğer Husular
Çeşitli müzik dönemlerine ait en az 7 parça ve etüdün icrası, en az bir tonda dizi ve kadans çalma. (Dersler bireysel olarak yapılır. Her öğrencinin teknik ve repertuvar düzeyi, program düzeyinin aşağısında olmamak üzere, öğretim elemanı tarafından saptanır. Öğrencinin öğrenme yeterliliği, öğretim elemanının belirlediği program üzerinden değerlendirilir.)
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
[1] C. Czerny Op: 299, Op: 849

[2] Bach, Piccoli Preludi e Fughette,

[3] Bach, Invenzioni a due Voci.

[4] Sonatina Albüm, A Collection of Favorite Sonatinas, Rondos and Pieces for the Piano. (G. Schirmer, Inc.)

[5] Mozart, Haydn, Beethoven Sonatlar.

[6] R. Schumann, Album für die Jugend

[7] E. Tuğcular, Türkünün Rengi.


İlave Kaynaklar:

[1] G. Çimen ve N. Ercan. Piyano Albümü.

[2] Sonatinen Album, (Edition Peters).

[3] B.Tecimer Kasap, En Güzel Piyano Sonatinleri.

[4] A. A. Saygun, İncinin Kitabı.

[5] Mendelssohn, Lieder ohne Worte.

[6] S. Egüz, Piyano Eşlikli Okul Şarkıları.

[7] S. Bilgin, Piyano Eşlikli Marşlar.

[8] S. Bilgin, Piyano Eşlikli Okul Şarkıları.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
yok
Dersin İçeriği
Dizi, kadans ve arpej çalışmaları, çift ses çalışmaları (üçlü, altılı vb). Değişik teknikleri içeren düzeye uygun etütleri orijinal tempolarına yakın olarak çalma. Barok eserleri, sonat formunun tanıtımı, kolay sonatlarla çalışmalar. Farklı dönemlere ait eserleri biçimsel analizlerini yaparak çalışma ve seslendirme. Okul müziği eşlikleri. Okul müziği eşlikleri ve başta İstiklal Marşı olmak üzere marş eşlikleri çalışmaları.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Si majör gamının öğretilmesi ve bu tonda teknik çalışmalar.
2.Sol diyez minör gamının öğretilmesi ve bu tonda teknik çalışmalar.
3.İşlenen tonlarda, düzeye uygun etüt ve eser çalışmaları.
4.Barok ve klasik dönemlere ait düzeyine uygun eserlerin seçimi ve deşifresi.
5.Romantik ya da çağdaş dönemlere ait düzeyine uygun eserlerin seçimi ve deşifresi.
6.Başta İstiklal Marşı olmak üzere, okul müziği ve marş eşliklerinin çalışılması.
7.Seçilen eserlerin motif ve cümlelerini belirterek seslendirilmesi.
8.Çalışılan eserlerin ve etüdün istenen hız-gürlük ve gerekli yerlerde pedal kullanımıyla ifadelendirilmesi.
9.Çalışılan eserlerin ait olduğu dönemin müzikal karakterine uygun biçimde seslendirilmesi.
10.Ara sınav.
11.Re bemol majör gamının öğretilmesi ve bu tonda teknik çalışmalar.
12.Si bemol minör gamının öğretilmesi ve bu tonda teknik çalışmalar.
13.İşlenen tonlarda, düzeye uygun etüt ve eser çalışmaları.
14.Dönem içinde yapılan çalışmaların genel tekrarı.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav160
Derse Katılım130
Bireysel Çalışma110
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım12448
Toplam50