Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MZÖ315 Müzik Biçimlerine Giriş 927001 3 5 2
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu ders ile Müzik formlarının ve bu formlarda yazılan eserlerin tanıtılması ve incelenmesi ile müziğin daha iyi anlaşılması amaçlanır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Pınar Beşevli Solmaz
Öğrenme Çıktıları
  1. Müzikte biçim tür yapı gibi kavramları tanımlayabilir
  2. Karşılaştığı bir müzik eserindeki motif, cümle, dönem, gibi müziğin yapısını oluşturan biçim özelliklerini gösterebilir.
  3. Şarkı formlarının nasıl geliştiğini ve özelliklerini anlatabilir.
  4. Sözlü ve çalgısal eserlerin gelişim süreci ve özelliklerini açıklayabilir
  5. Şarkı Formlarında yazılmış eserlerin form analizini yapabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Bir müzik parçasının en küçük yapı taşından başlayarak yapısal analizinin yapılabilmesi için uygulamalar yapılmalıdır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
N.CANGAL “Armoni”- “Müzik Formları”,

Ek Kaynaklar:
[1] L.PAMİR “Müzikte Geniş Soluklar”,
[2] İ.USMANBAŞ “Müzikte Biçimler”,
[3] A.HODEIR “Müzikte Türler ve Biçimler”,
[4] C.ROSEN “Sonata Forms”,
[5] F. KORAY “Müzik Formları”,
[6] A.FORTE-S.E.GİLBERT “Introduction to Schenkerian Analysis”,
[7] J.LESTER “Analytic Approaches to Twentieth Century Music”,
[8] N.R.KORSAKOF “Kuramsal ve Uygulamalı Armoni”,
[9] F. BERGEROT “Tarih boyunca Caz Gelenek,Stiller, Sahne Arkası,Kişiler”
[10] A. SAY “Müziğin Kitabı”
[11] A. SAY “Müzik Tarihi”
[12] E. İLYASOĞLU, “Zaman İçinde Müzik”
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Müzik formlarının tarihsel bir özetle tanımlarının yapılması ve yapısının açıklanması.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Biçim, tür, yapı gibi kavramlar müzik açısından tartışılır.
2.Motif ve motifin yapısındaki değişim ve gelişimler açıklanır.
3.Figür ve koşu, tema olguların müzik yapıtının içindeki kullanımı anlatılır.
4.Müzik fikrinin gelişim aşamalarının cümle ve dönem haline gelişi gösterilir.
5.Bir, iki ve üç bölmeli şarkı formunun yapısı, örnekler eşliğinde açıklanır.
6.Katlı şarkı formunun form özellikleri diğer şarkı formlarından farkı gösterilir.
7.Hangi tür eserlerin şarkı formunda yazıldığı ile ilgili biçimsel analiz uygulaması yapılır.
8.Sözlü eserlerin özellikleri, şarkı formları içindeki yeri ve çeşitleri incelenir.
9.Çalgısal eserlerin özellikleri, şarkı formları içindeki yeri ve çeşitleri incelenir.
10.Ara sınav.
11.Eski ve yeni dansların özellikleri, biçim ve yapı özellikleri örneklendirilir.
12.Şarkı özelliğindeki eserlerin biçim ve yapı özellikleri çözümlenir.
13.Edebi eserlerin özellikleri biçim ve yapı özellikleri analiz edilir.
14.Öğretici eserler ve çeşitleme biçim ve yapı özellikleri çözümlenir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav140
Derse Katılım1415
Uygulama/Pratik1320
Ev Ödevi1025
Toplam760
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım12448
Toplam50