Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MZÖ403 Bireysel Çalgı-VII 927001 4 7 2
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu ders ile çalgı öğretim yöntem ve yaklaşımların saptanması, çalışılan bütün tekniklerin hatırlanması ve düzeye uygun eserler çalınması amaçlanmaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Yakup Alper VARIŞ, Yrd. Doç. Fatih AKBULUT, Öğr. Gör. Dr. Erdem ÇAĞLAR, Öğr. Gör. Devrim ÖZTÜRK, Öğr. Gör. Fulya ANIT, Okutman H. Özgür AKKOR.
Öğrenme Çıktıları
  1. Öğrenciler ileri düzeydeki teknikleri uygular.
  2. Öğrenciler müzikal duyarlılıklarını geliştirir.
  3. Öğrenciler yedi yarıyıl boyunca öğrendiği teknikleri içeren, ileri düzeydeki eserleri temposunda, doğru ritmik yapıda ve müziksel ifadeleri uygulayarak çalar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ömer Can Keman Eğitimi 3, Suzuki Keman Okulu Bölüm 4-5, Sevcik 7, Carulli Complete Methode, Carcassi Complete Methode,Suzuki Çello Okulu Bölüm 4, J. j. F. DOTZAUER Çello Okulu Bölüm 2, Ayfer TANRIVERDİ Viyola Metodu II, III.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Aşamalı olarak ileri düzeydeki teknik ve etüt uygulamaları, evrensel nitelikteki eserlerden oluşan örnekler ve eğitim müziği amaçlı, çalgıya özgü öğrenme ve öğretme ilke ve teknikleri.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Dönem planının hazırlanması
2.Çalgı çalışma ilkeleri üzerine tartışılması
3.Etüt ve dizi çalışması.
4.Etüt ve dizi çalışması.
5.Etüt ve dizi çalışması.
6.Etüt ve dizi çalışması.
7.Etüt ve dizi çalışması.
8.Etüt ve dizi çalışması.
9.Etüt ve dizi çalışması.
10.Ara sınav
11.İşlenen konuları içeren düzeye uygun bir etüt ve eserin çalışılması.
12.İşlenen konuları içeren düzeye uygun bir etüt ve eserin çalışılması.
13.Etüt ve eser çalışması.
14.Çalışılan konuların hatırlanması ve sınavda çalınacakların tekrarlanması.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Bireysel Çalışma12448
Toplam50