Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MZÖ410 Eğitim Müziği Besteleme 927001 4 8 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Eğitim müziği (okul şarkıları) besteleyebilme. Okul şarkılarını çokseslendirebilme. Müzikte söz-ezgi uyumunu kavrayabilme.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Devrim Öztürk
Öğrenme Çıktıları
  1. Müzikte prozodi kavramını bilir
  2. Prozodik çözümleme / anlam uyumu çalışmaları yapar
  3. Prozodik çözümleme / tartımsal uyum çalışmaları yapar.
  4. Prozodik çözümleme / tizlik uyumu çalışmaları yapar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Varış, Y.A. Besteleme Teknikleri Lisans Ders Notları 2012. , Demir, Ş. Eğitim Müziği Besteleme Teknik Bilgiler ve Uygulama, Ötüken Neşriyat, 2.Basım, İstanbul, 2012. , Cangal, N. Müzik Formları, Arkadaş Yayınları, Ankara, 2004. Bozkaya, İ. Dil-Müzik Bağlamında Prozodi, Özsan Matbaacılık, Bursa, 2001. , Sağer, T., Albuz, A. Eğitim Müziği Besteleme Teknikleri,
Maya Akademi, Ankara, 2008.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Eğitim müziğinde prozodi kuralları. Okul şarkılarında çokseslilik.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Şarkılarda söz ve ezgi uyumu - Prozodi konusu
2.A - Tartımsal Uyum Konusu - ezgi inceleme çalışmaları
3.B - Tizlik Uyumu Konusu - ezgi inceleme çalışmaları
4.C - Anlam Uyumu Konusu - ezgi inceleme çalışmaları
5.Şarkıların biçim öğeleri: motif, cümle, dönem - ezgi inceleme çalışmaları
6.Şarkıların biçim öğeleri: motif, cümle, dönem - ezgi inceleme çalışmaları
7.Şarkı Biçimleri/Formları: Bir Bölümlü Şarkı Formu
8.Şarkı Biçimleri/Formları: İki Bölümlü Şarkı Formu
9.Şarkı Biçimleri/Formları: Üç Bölümlü Şarkı Formu
10.Ara sınav.
11.Şarkı sözü/şiir yazma çalışmaları
12.Şarkı sözü/şiir yazma çalışmaları ve prozodik çözümlemeler
13.Şarkı sözlerini besteleme çalışmaları
14.Şarkı sözlerini besteleme çalışmaları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14456
Bireysel Çalışma919
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma14456
Toplam125