Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
EGT401 Rehberlik 927001 4 7 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Psikolojik danışmanlık ve rehberliğin temelleri, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, rehberliğin amaçları, rehberliğin ilkelerini anlama, türleri, örgütlenme, Bireyi tanıma tekniklerini incelemek.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Abdulnasır BAYRAM
Öğrenme Çıktıları
  1. Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler, eğitimde rehberlik hizmetlerinin yeri ve önemini kavrayabileceklerdir
  2. Okullardaki öğrenci kişilik hizmetleri hakkında fikir sahibi olacaklardır
  3. Öğrenciyi tanıma teknikleri hakkında bilgi ve beceri sahibi olacaklardır.
  4. Okullarda yapacağı rehberlik çalışmaları hakkında ön bilgi edinebileceklerdir.
  5. Psikolojik danışmanın rehberlikle ilişkisini açıklayabileceklerdir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
[1] Editör:Uzman,E. Psikolojik Danışma ve Rehberlik, İst.Lisans yayıncılık,2005
[2] Kepçeoğlu, M.Psikolojik danışma ve Rehberlik, Ank:1992
[3] Editör:Can, G. Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Ank:2002
[4] Tan, H. Psikolojik Danışma ve Rehberlik, İst:1989
[5] Kuzgun,Y.Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Ank:1988
[6] Editör. Kaya, A. Psikolojik Danışma ve Rehberlik,ank:2004
[7] Editör:Aydın,B. Psikolojik Danışma ve Rehberlik,Ank:2007
[8] Editör: Güven, Psikolojik Danışma ve Rehberlik M.Ank:2009
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
(YÖK Kur tanımı alınmıştır.) Psikolojik Danışmanlık ve Rehberliğin Temelleri, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Rehberliğin Amaçları, Rehberliğin İlkeleri, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberliğin Etik Kuralları, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlikte Araştırma
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1. Rehberliğin tanımı - Rehberliğin amaçları - Rehberliğin ilkeleri - Rehberliğin önemi - Rehberlikle ilgili temel kavramlar Aktif öğretim yöntemleri
2.Rehberlik ve öğrenci kişilik hizmetleri - Rehberlik ve eğitim - Rehberliğin türleri Aktif öğretim yöntemleri
3.Eğitsel rehberlik - Eğitsel rehberlikte amaçlar - Eğitsel rehberliğin önemi ve ilkeleri - Eğitsel rehberlikte öğretmen rolleri - Eğitsel rehberlikte problem alanları. Aktif öğretim yöntemleri
4.Mesleki rehberlik - Mesleki rehberlik alanı ve önemi - Meslek ve kariyer - Kariyer eğitimi ve gelişimi - Meslek seçimini(kariyer gelişimini) etkileyen faktörler - Meslek gelişimi (kariyer gelişimi)ile ilgili kuramlar - Mesleki bilgilendirme. Aktif öğretim yöntemleri
5.Mesleki rehberlik - Meslek seçiminde kullanılan araçlar - Çoklu zeka ve meslek seçimi - Üstün yeteneklilerde meslek seçimi - Meslek( kariyer) danışmanlığı - Türk eğitim sisteminde mesleki yönlendirme ve meslek seçimi süreci. Aktif öğretim yöntemleri
6. Kişisel rehberlik - Bireysel problemlilik ve uyum - Bireysel farklılıklar - Özgüven geliştirme - Benlik saygısı geliştirme - Stresle başa çıkma - Okullarda zararlı alışkanlıklar. Aktif öğretim yöntemleri
7.Bireyi tanıma teknikleri - Nicel tanıma yöntemleri. Aktif öğretim yöntemleri
8.Bireyi tanıma teknikleri - Nicel tanıma yöntemleri. Aktif öğretim yöntemleri
9. Rehberlik ve Özel Eğitim - Özel eğitime muhtaç olma durumu - Okul fobisi - Zihinsel gelişim farklılıkları - Otistik çocuklar - Down sendromlu çocuklar - Hiperaktif çocuklar - Epileptik çocuklar. Aktif öğretim yöntemleri
10. 10. Ara sınav. Aktif öğretim yöntemleri
11.Üstün yetenekli çocuklar - Üstün yetenekli çocukların özellikleri - Üstün yetenekli çocukların belirlenmesi - Üstün yetenekli çocukların belirlenmesi ve eğitimi Öğrenme güçlükleri. Aktif öğretim yöntemleri
12.Rehberlik ve iletişim - İletişim becerilerinin gereği ve önemi - İletişim düzeyleri - Sözel ve sözel olmayan iletişim - İletişim ve empati. Aktif öğretim yöntemleri
13.Rehberlikte örgüt ve personel. Aktif öğretim yöntemleri
14.Okul rehberlik programlarının geliştirilmesi . Aktif öğretim yöntemleri
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma5315
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14456
Toplam75