Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
IEÖ207 Davranış Değiştirme Yöntem ve Teknikleri 927001 2 3 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrenciler: 1. Davranışların yeterli olan açıklamalarını olmayanlardan ayırır ve örnek verir. 2. Uygulamalı davranış analizinin özelliklerini betimler. 3. Deneysel analizi uygulamalı davranış analizinden ayırır. 4. Davranış ilkelerine örnek verir. 5. Uyaran kontrolünü betimler ve örnek verir. 6. Görüşme formu geliştirir ve anekdot kaydından hedef davranışı ve nedenlerini belirler. 7. Davranışları kayıt eder ve grafikle gösterir. 8. Tek denekli etkililik desenlerini betimler.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Hakan METİN
Öğrenme Çıktıları
  1. Verilen davranış açıklama örneklerinin yeterli ve yeterli olmayan açıklamalar olduklarını belirtir.
  2. Uygulamalı davranış analizinin özelliklerini betimler.
  3. Davranışları analiz eder
  4. Problemli davranışı ve nedenlerini belirlemek için görüşme formunu ve anekdot kaydını uygular.
  5. Davranışları özelliklerine göre kayıt eder
  6. Davranış sağaltım planı hazırlar
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Özyürek, M. (2005) Olumlu Sınıf Yönetimi. Kök Yayınları Ankara
Özyürek M. (1996) Davranış yönetimi: Uygulamalı Davranış Analizi1. Karatepe Yayınları, Ankara
Kırcaali-İftar G. Ve Tekin-İftar E. (2006) Yanlışsız Öğretim Yöntemleri. Nobel Yayınları, Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Bu ders, davranışları açıklama, davranışların yeterli ve yeterli olmayan açıklamaları, uygulamalı davranış analizi ve gelişimi, davranış ilkeleri ve örnekleri, uyaran kontrolü, davranışsal değerlendirme, hedef davranışı belirleme ve ölçme, amaç yazma, etkililik ve etkililiği değerlendirmek için tek denekli araştırma desenleri üzerinde odaklanmaktadır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Dersin kapsamı ve işlenişi; Davranışların açıklanması ve yeterli olmayan açıklamalar
2.Davranışların yeterli açıklamaları
3.Uygulamalı davranış analizi ve özellikleri
4.Bilimin özellikleri ve uygulamalı davranış analizi.
5.Deneysel davranış analizi uygulamalı davranış analizi ve davranışları analiz etme.
6.Davranış ilkelerinden olumlu pekiştirme, olumsuz pekiştirme, I.Tür ceza II.tür ceza,
7.Ayrımlı pekiştirme ve uyaran kontrol
8.Problemli davranışı ve nedenlerini belirlemek için görüşme formunu geliştirme ve anekdot kaydı tutma.
9.Problemli davranışı ve nedenlerini belirlemek için görüşme formunu geliştirme ve anekdot kaydı tutma.
10.Hedef davranışları belirleme ve nedenlerini belirleme
11.Davranışları özelliklerine göre kayıt etme
12.Davranışları grafikle gösterme
13.Etkililik ve Etkililiği gösterme yolları
14.Etkililik ve Etkililiği gösterme yolları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı11010
Derse Katılım14228
Rehberli Problem Çözümü2510
Ev Ödevi2510
Toplam68