Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
IEÖ201 İşitme Engelliler ve Dil 927001 2 3 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dil ve iletişim temel kavramlarını tanımlayarak dil edinim kuramlarını, dilin boyutlarını temel alarak işitme engelli ve normal işiten bireylerdeki dil gelişimi evreleri karşılaştırarak analiz etme becerilerini geliştirilmesi.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Meltem Erdemli
Öğrenme Çıktıları
  1. 1) Dil, iletişim kavramlarını açıklayabilecektir. 1.1 - Dil ve iletişim kavramlarını karşılaştırır. 1.2 - Dilin boyutlarının temel özelliklerini sözlü ve yazılı olarak anlatır. 1.3 - Dilin ve iletişimin kültürel özelliklerini örneklerle anlatır. 1.4 - aylık normal işiten ve işitme engelli bireylerin dil gelişimini dilin boyutlarına göre analiz eder.
  2. 2) Dil gelişimi kuramlarının temel özelliklerini karşılaştırabilecektir. 2.1 - Dil edinimine etki eden faktörleri işitme engelli ve normal işiten bireyler için açıklar. 2.2 - Davranışçı dil edinim kuramlarının temel özelliklerini anlatır. 2.3 - Sosyal etkileşimci dil edinim kuramlarının temel özelliklerini anlatır. 2.4 - Bilgi işleme kuramının temel özelliklerini anlatır.
  3. 3) Dil gelişiminin temel evrelerini dilin boyutlarına göre işitme engelli ve normal işiten bireyler için karşılaştırmalı olarak analiz edebilecektir. 3.1 - 18 aylık normal işiten ve işitme engelli bireylerin dil gelişimini dilin boyutlarına göre analiz eder. 3.2 - 24 aylık normal işiten ve işitme engelli bireylerin dil gelişimini dilin boyutlarına göre analiz eder. 3.3 - 36 aylık normal işiten ve işitme engelli bireylerin dil gelişimini dilin boyutlarına göre analiz eder. 3.4 - 36 ay ve sonrasındaki normal işiten ve işitme engelli bireylerin dil gelişimini dilin boyutlarına göre analiz eder.
  4. 4) 12 - 2 aylık normal işiten ve işitme engelli bireylerin dil gelişimini dilin boyutlarına göre analiz eder.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Çocukta Dil ve Kavram Gelişimi2. Çocukta Hareket, Oyun Gelişimi ve Öğretimi.2001. Ed: Prof Umran Tüfekçioğlu Anadolu Ü. Yayın No:12953.İşitme Kayıplı Çocuklarda Alıcı ve Verici Dil İfadelerinin Gelişimi. Eda Can Yüksek Lisans Tezi Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü4. Avrupa Dil Gelişim Dosyası Bağlamında Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Okuma Becersini Geliştirmeye Yönelik Materyal Oluşturma. Ayten Şahin. Yüksek Lisans Tezi Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü5.Doğan, Yusuf. 2003. Makale "Konuşma Becerisinin Geliştirilmesine Yönelik Etkinlik Önerileri"Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Kış 2009, 7(1), 185-204
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
yok
Dersin İçeriği
İletişim kurmaya başlama (0-6 aylık işiten ve işitme engelli çocuk) , anlamın giderek gelişmesi (6-12 aylık işiten ve işitme engelli çocuk) , 12-18 aylık işitme engelli ve işiten çocuk, 12-18 aylık işitme engelli ve işiten çocuk (devam) , 18-24 aylık işiten ve işitme engelli çocuk, 18-24 aylık işiten ve işitme engelli çocuk, 24-36 aylık işiten ve işitme engelli çocuk, karmaşık ifadelerin artışı (24- 36 aylık işiten ve işitme engelli çocuk) , karmaşık ifadeler ve gramatik düzenlemeler 36 ay ve sonrası.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Dil ve iletişim nedir? Dil edinimine etki eden kuramlar
2.Dil ve iletişim nedir? Dil edinimine etki eden kuramlar
3.İletişim kurmaya başlama (0-6 aylık işiten ve işitme engelli çocuk)
4.Anlamın giderek gelişmesi (6-12 aylık işiten ve işitme engelli çocuk)Anlamın giderek gelişmesi (6-12 aylık işiten ve işitme engelli çocuk)
5.12-18 aylık işitme engelli ve işiten çocuk
6.12-18 aylık işitme engelli ve işiten çocuk (devam)
7.12-18 aylık işitme engelli ve işiten çocuk (devam)
8.vize
9.18-24 aylık işiten ve işitme engelli çocuk
10.24-36 aylık işiten ve işitme engelli çocuk
11.Karmaşık ifadelerin artışı (24- 36 aylık işiten ve işitme engelli çocuk)
12.Karmaşık ifadeler ve gramatik düzenlemeler 36 ay ve sonrası
13.Karmaşık ifadeler ve gramatik düzenlemeler 36 ay ve sonrası
14.final
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav140
Rapor Hazırlama120
Ev Ödevi440
Toplam220
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Derse Katılım14342
Rapor Hazırlama14342
Ev Ödevi4416
Toplam100