Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
IEÖ203 Erken Çocuklukta Özel Eğitimi 927001 2 3 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu ders, öğretmen adaylarına, 0-6 yaş döneminde normal gelişim, bu yaş grubunda yer alan özel gereksinimli çocuklar ve özellikleri, özel gereksinimli çocukların ihtiyaçlarının belirlenmesi ve karşılanması ile erken çocuklukta aile katılımı konularında bilgiler sunmak amacıyla tasarlanmıştır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Salih RAKAP
Öğrenme Çıktıları
  1. Öğrenciler, (0-4 yaş arası) zihinsel engelli öğrencilerin zihinsel ve psikomotor becerilerini değerlendirerek performans düzeyine dayalı öğretim yapar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Zorunlu Kitap:Akçamete, G. (2011). Özel gereksinimi olan küçük çocuklar: Eğitimciler, aileler ve hizmet verenler için bir başlangıç. Ankara, Nobel Yayıncılık. Bu kitap aşağıda referansı verilen İngilizce yayından çevirilmiştir:Howard, V. F., Williams, B., & Lepper, C. E. (2011). Very young children with special needs: A foundation for educators, families, and service providers. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson. Tavsiye Edilen Kitaplar:Diken, İ. H. (2012). Erken çocukluk eğitimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.Yıldırım-Dogru, S. S. & Durmuşoğlu-Saltalı, N. (2011). Erken çocukluk döneminde özel eğitim. Ankara: Maya Akademi.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Gelişimsel gerilik kavramı ve gelişimsel geriliği olan çocuklar, erken çocuklukta özeleğitimin tanımı, önemi, kuramsal yaklaşımları, tarihsel gelişimi, yasalarda erken çocukluktaözel eğitim, erken çocuklukta özel eğitimde rol oynayan uzmanlar ve destek personel, erkençocuklukta özel eğitime aile katılımı, erken çocukluk döneminde tarama, tanılama,programlama amaçlı değerlendirme, standart ve alternatif değerlendirme yaklaşımları vearaçları, erken çocukluk döneminde programa dayalı değerlendirme, standart ve alternatifyaklaşımlar. Bireyselleştirilmiş aile hizmet planı-BAHP, geçiş süreci, eğitim sunma modellerive öğretim yaklaşımları, küçük adımlar erken eğitim programı.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Erken çocukluk dönemi eğitimiyle ilgili felsefi, ödünleyici, psiko analitik, davranışsal ve gelişimsel yaklaşımlar
2.Frobel, Robert Owen, Margaret Mc, Millan ve Montessori ana okulları
3.Erken çocukluk dönemi eğitiminin tarihçesi
4.573 Sayılı KHK ve Erken Çocukluk Eğitimi
5.0-4 yaş arası zihinsel gelişim ölçüt bağımlı ölçü aracı geliştirme
6.Denver Gelişim Sklası ve uygulanması
7.Ara Sınav
8.0-4 yaş arası zihinsel gelişim ölçüt bağımlı ölçü aracıyla performans belirleme
9.Performans düzeyine göre uzun dönemli, kısa dönemli ve öğretimsel amaçları oluşturma
10.Zihinsel gelişim öğretim süreci
11.0-4 Yaş arası Psikomotor gelişim
12.0-4 yaş arası Psikomotor gelişim ölçüt bağımlı ölçü aracı geliştirme
13.0-4 yaş arası Psikomotor gelişim aracıyla performans belirleme
14.Psikomotor gelişim öğretim süreci
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav140
Derse Katılım1420
Rehberli Problem Çözümü1020
Tartışma1020
Toplam720
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav144
Final Sınavı144
Derse Katılım14342
Rehberli Problem Çözümü10330
Tartışma5210
Soru-Yanıt5210
Toplam100