Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
IEÖ214 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 927001 2 4 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Sosyal bilimlerde araştırma metodolojisi. Bilimsel süreç, araştırma dizaynı, araştırma süreci, araştırma sorularının formülasyonu, veri toplama teknikleri ve rapor yazma.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr.Gör. Meryem VURAL BATIK
Öğrenme Çıktıları
  1. Bilimsel araştırmanın temellerini açıklayabilir.
  2. Bilimsel araştırma türlerini açıklayabilir.
  3. Bilimsel araştırma sürecinin aşamalarını açıklayabilir.
  4. Bilimsel araştırmalarda etik ilkeleri açıklayabilir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
yok
Önerilen Diğer Husular
yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayın, 2009.
Niyazi Karasar, Araştırmalarda Rapor Hazırlama, Nobel Yayın, 2009.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Sosyal bilimlerde araştırma metodolojisi. Bilimsel süreç, araştırma dizaynı, araştırma süreci, araştırma sorularının formülasyonu, veri toplama teknikleri ve rapor yazma.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Bilim ve temel kavramlar, bilgiye ulaşma yolları
2.bilimsel araştırmanın yapısı, araştırma türleri
3.bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin görüşler
4.araştırma konusu seçme
5.problemi tanımlama, problemi ifade etme
6.değişken, değişken türleri
7.hipotez ve hipotez test etme
8.örnekleme yöntemleri ve veri toplama araçları
9.ilgili kaynakların taranması,verilerin kaydedilmesi ve analizi
10.arasınav
11.SPSS ile veri analizi
12.SPSS ile veri analizi
13.verilerin yorumlanması
14.bulguların tablolaştırılması
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav188
Derse Katılım14228
Rehberli Problem Çözümü10220
Ev Ödevi12020
Toplam76