Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
IEÖ308 Okul Deneyimi ve Kaynaştırma Uygulamaları 927001 3 6 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dünyada ve Türkiye’de kaynaştırma uygulamalarını incelemek ve bu uygulamalara yönelik bilgi, beceri ve tutum kazanmaktır. Ders sürecinde yapılan uygulamalara yönelik rapor hazırlamaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Sinan KALKAN
Öğrenme Çıktıları
  1. Öğrenciler, öğretim elemanı tarafından 573 sayılı KHK’de yer alan ekip, kurul ve birimlerin görevleri listelendikten sonra betimi verilmiş zihinsel yetersizlikten etkilenmiş bir öğrenci için BEP hazırlama sürecinde yer alan ekip, kurul ve birimlerin görevlerinin neler olduğunu yazar.
  2. Kaynaştırma ortamlarında doğal destek sağlayan kaynakları açıklayabilecektir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ataman, A. (2003). Özel gereksinimli çocuklar ve özel eğitime giriş. Ankara: Gündüz eğitim yayıncılık.
Batu, S. E. (2000). Özel gereksinimli öğrencilerin kaynaştırıldığı bir kız Meslek Lisesindeki öğretmenlerin kaynaştırmaya ilişkin görüş ve önerileri. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
Bireyselleştirilmiş eğitim programlarının geliştirilmesi. Editör: Gönül Akçamete, Ankara. Gürsel, O.(2003).
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Kaynaştırma-normalleştirme-bütünleştirme, destek hizmet kavramları, kaynaştırmanın tarihsel gelişimi, kaynaştırmanın yasal dayanakları, kaynaştırma ekibinin sorumlulukları, sosyal kabul, farklı yetersizliğe sahip kaynaştırma öğrencilerine yönelik destek özel eğitim hizmetleri, öğretim ve değerlendirme süreçlerini uyarlama.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Ders programının incelenmesi
2.İlköğretim okullarının yapı, işleyişi ve öğretim programları.
3.Destek Özel Eğitim Hizmetleri
4.Destek Özel Eğitim Hizmetleri
5.Kaynaştırma ortamlarındaki ekip çalışmaları
6.Kaynaştırma ortamındaki uyarlamalar
7.Ara sınav
8.Genel eğitim alanlarında içeriği belirleme
9.Genel eğitim alanlarında içeriği belirleme
10.Dünyada ve Türkiye'deki kaynaştırma uygulamaları
11.Dünyada ve Türkiye'deki kaynaştırma uygulamaları
12.Kaynaştırma uygulamalarında karşılaşılan sorunlar
13.Kaynaştırma uygulamalarında karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerileri
14.Kaynaştırma uygulama raporlarının sunulması
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Uygulama/Pratik150
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma150
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Rapor130
Final Sınavı için Bireysel Çalışma170
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav12020
Final Sınavı12828
Derse Katılım11414
Rehberli Problem Çözümü31442
Toplam104