Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
IEÖ310 İşitme Engellilerde Türkçe Öğretimi 927001 3 6 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
İlköğretim II. Kademe Türkçe Dersi Öğretim Programlarında yer alan hedefleri, içeriğini, öğretim yöntem ve materyallerini, değerlendirme tekniklerini incelemek, işitme engelli öğrencilerin dil ve bilgi düzeylerine göre uyarlamak, işitme engelli çocukların düzeylerine uygun grup dil dersi ve birebir çalışma planlamak ve materyal hazırlamaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Murat Vural
Öğrenme Çıktıları
  1. 5. Öğrenci, işitme engelli çocuğun dil ve bilgi düzeyine uygun dilbilgisine ilişkin farklı etkinlikler düzenleyebilecektir. 5/a. Öğrenci, işitme engelli çocukların önceden bildikleri metinler üzerinde dilbilgisi etkinlikleri düzenler. 5/b. Öğrenci, işitme engelli çocukların yazdıkları yazılar üzerinde dilbilgisi çalışmaları planlar.
  2. 2. Öğrenci, işitme engelli öğrencilerin dil ve bilgi düzeylerine uygun şekilde okuduğunu anlama becerilerini geliştirmeye yönelik planladığı etkinliklere örnek uygulamalar yapar.2/a. Öğrenci, işitme engelli çocukların dil ve bilgi düzeylerine uygun, okuduğunu anlamayı ve sözcük dağarcığını geliştirmeyi destekleyecek etkinliklerden planladığı sınıf kitabı hazırlama etkinliğini uygular.2/b. Öğrenci, işitme engelli çocukların dil ve bilgi düzeylerine uygun, okuduğunu anlamayı ve sözcük dağarcığını geliştirmeyi destekleyecek etkinliklerden planladığı sıralama kartı etkinliğini uygular.2/c. Öğrenci, işitme engelli çocukların dil ve bilgi düzeylerine uygun, okuduğunu anlamayı ve sözcük dağarcığını geliştirmeyi destekleyecek etkinliklerden planladığı hikaye kitabı anlatma etkinliğini uygular.2/d. Öğrenci, işitme engelli çocukların dil ve bilgi düzeylerine uygun, okuduğunu anlamayı ve sözcük dağarcığını geliştirmeyi destekleyecek etkinliklerden planladığı hikaye kitabı okuma etkinliğini uygular.2/e. Öğrenci, işitme engelli çocukların dil ve bilgi düzeylerine uygun, okuduğunu anlamayı ve sözcük dağarcığını geliştirmeyi destekleyecek etkinliklerden planladığı metin inceleme etkinliğini uygular.
  3. 4) İşitme engelli çocukların okuma ve yazma düzeylerine uygun grup dil dersi materyalleri hazırlayabilecektir. 4.1 - İşitme engelli çocukların okuma ve yazma düzeylerine ve konu içeriklerine uygun materyallere karar verir.
  4. Türkçe öğretimine ilişkin temel kavramları açıklayabilecektir.1.1 - Türkçe öğretimine ilişkin tanımlamaları yapar.
  5. 3) Türkçe Öğretimi Programı’nın uygulanmasında kullanılabilecek etkinlikleri açıklayabilecek ve uygulayabilecektir. 3.1 - Türkçe Öğretimi dersi ile ilgili işitme engelli öğrencilerin dil düzeylerini belirler. 3.2 - Türkçe Öğretimi dersi ile ilgili işitme engelli öğrencilerin bilgi düzeylerini belirler. 3.3 - Belirlediği dil ve bilgi düzeylerine uygun okuma etkinliği hazırlar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. “ İşitme Engelli Çocuklara Türkçe Öğretimi” Lisans Ders Notları. Ümit Girgin. Anadolu Üniversitesi,2004.
2. “Türkçe sözlü ve Yazılı Anlatım”. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 1293, Eskişehir,2001.
3. İlköğretim Türkçe dersi programı.
4."Çocukta Dil ve Kavram Gelişimi". Anadolu Üniversitesi Yayını.No:1318,Eskişehir,2003.
5."İşitme,Konuşma ve Görme Sorunu Olan Çocukların Eğitimi". Anadolu Üniversitesi Yayını.No:1514,Eskişehir,2003.
6. “ Türkçe İlkokuma Yazma Öğretimi” Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık. 2003.
7. ” Türkçe Öğretim Yöntemleri” Hayati Akyol, Kök Yay. Ankara,2006.
8. “Türkçe Öğretimi ve Tam Öğrenme” Prof. Dr. Sedat Sever, Anı Yay.2004.
9.“Türkçe Öğretimi” Demirel, Özcan.Ankara: Pegem A Yayınevi. Ekim 2000.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
yok
Dersin İçeriği
İlköğretim II. Kademe Türkçe Dersi Öğretim Programlarında yer alan hedefleri, içeriğini, öğretim yöntem ve materyallerini, değerlendirme tekniklerini incelemek, işitme engelli öğrencilerin dil ve bilgi düzeylerine göre uyarlamak, işitme engelli çocukların düzeylerine uygun grup dil dersi ve birebir çalışma planlamak ve materyal hazırlamaktır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Hikâye okuma, hikâye anlatma ve sıralama bakmaya ilişkin grup planı yapma
2.Ses Temelli Cümle Yönteminin özelliklerini anlama
3.Ses Temelli Cümle Yönteminin özelliklerini anlama
4.Ses Temelli Cümle Yönteminin etkinliklerini anlama
5.Ses Temelli Cümle Yönteminin etkinliklerini anlama
6.Ses Temelli Cümle Yöntemi etkinliklerini planlama
7.Ses Temelli Cümle Yöntemi etkinliklerini planlama
8.Metin inceleme stratejileri
9.Metin inceleme stratejileri
10.Metin inceleme dersini uygulama
11.Metin inceleme dersini planlama
12.Yazma süreci
13.Yazma süreci
14.Okuma yazmaya hazırlık etkinlikleri
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Gösterme440
Rapor Hazırlama440
Ev Ödevi220
Toplam360
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Final Sınavı12020
Gösterme22040
Rapor Hazırlama41040
Ev Ödevi11515
Toplam115