Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
IEÖ403 İşitme Engelliler İçin Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı I 927001 4 7 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı birebir çalışmaları hazırlarken işitme engelli öğrencilerin bilgi ve dil düzeylerine ve dersin içeriğine uygun materyal geliştirmek ve hazırlanan materyalleri birebir çalışmalarda kullanarak öğretmenliğe hazırlamaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör.Özlem Demirtel, Öğr.Gör. Banu Gülbudak Kılıç
Öğrenme Çıktıları
  1. 4) Hazırladığı materyalleri grup dil dersinde kullanabilecektir. 1. 4.1 - Hazırladığı konuyu ve materyali işitme engelli öğrencilere tanıtır. 2. 4.2 - Materyali öğrencilere göstererek öğrencilere uygun sorular sorar. 3. 4.3 - Öğrencilerden gelen cevaplar ışığında materyal ile ilgili öğrencilerle dil paylaşımını devam ettirir.
  2. 1) İşitme engelli çocukların dil ve bilgi düzeylerini belirleyebilecektir. 1. 1.1 - Grup dil derslerinde sınıf öğretmenlerinin ders uygulamalarını izler. 2. 1.2 - Uygulamaları izlerken işitme engelli öğrencilerin dil düzeylerini kayıt eder. 3. 1.3 - Grup dil dersini izler ve öğretmenin izlediği yolu kayıt eder.
  3. 2) İşitme engelli çocukların dil ve bilgi düzeylerine uygun materyal hazırlayabilecektir. 1. 2.1 - Ders yapacağı öğrencilerle ilgili gözlemlerinde dil düzeyine ilişkin notlarını gözden geçirir. 2. 2.2 - Ders yapacağı öğrencilerle ilgili elde ettiği bilgiler ışığında grup dil dersi çalışma materyali hazırlar.
  4. 3) Uygulayacağı dersin içeriğine uygun materyal hazırlayabilecektir. 1. 3.1 - Dersin içeriğini gözden geçirir. 2. 3.2 - Dersin içeriğine uygun kullanabileceği materyalleri belirler. 3. 3.3 - Grup dil dersinde kullanacağı materyale karar verir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Kıroğlu,K.2006;İlköğretim Programları,Pegem Yayıncılık,ISBN 9919-919-05-5,Ankara
Tüfekçioğlu,Ü.2003;İşitme,Konuşma ve Görme sorunu olan çocukların eğitimi,Anadolu Üniversitesi Yayınları,No 1514,Eskişehir.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
yok
Dersin İçeriği
Farklı düzeylerde bire-bir eğitim ve gözlemi yapma, gözlemi kayıt etme, materyal hazırlama. Farklı düzeylerde bire-bir eğitim ve grup eğitimi gözlemi yapmaBirebir çalışma için farklı düzeylerde materyal hazırlama, planını yazma, uygulama ve değerlendirme.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Farklı düzeylerde birebir çalışma ve grup dil dersi gözlemi yapma, gözlemi kayıt etme, materyal hazırlama
2.Farklı düzeylerde birebir çalışma ve grup dil dersi gözlemi yapma, gözlemi kayıt etme, materyal hazırlama
3.Farklı düzeylerde grup dil dersi için materyal hazırlama, planını yazma, uygulama ve değerlendirme.
4.Farklı düzeylerde grup dil dersi için materyal hazırlama, planını yazma, uygulama ve değerlendirme.
5.Farklı düzeylerde grup dil dersi için materyal hazırlama, planını yazma, uygulama ve değerlendirme.
6.Farklı düzeylerde grup dil dersi için materyal hazırlama, planını yazma, uygulama ve değerlendirme.
7.Farklı düzeylerde grup dil dersi için materyal hazırlama, planını yazma, uygulama ve değerlendirme.
8.Farklı düzeylerde grup dil dersi için materyal hazırlama, planını yazma, uygulama ve değerlendirme.
9.Farklı düzeylerde grup dil dersi için materyal hazırlama, planını yazma, uygulama ve değerlendirme.
10.Farklı düzeylerde grup dil dersi için materyal hazırlama, planını yazma, uygulama ve değerlendirme.
11.Farklı düzeylerde grup dil dersi için materyal hazırlama, planını yazma, uygulama ve değerlendirme.
12.Farklı düzeylerde grup dil dersi için materyal hazırlama, planını yazma, uygulama ve değerlendirme.
13.Farklı düzeylerde grup dil dersi için materyal hazırlama, planını yazma, uygulama ve değerlendirme.
14.Farklı düzeylerde grup dil dersi için materyal hazırlama, planını yazma, uygulama ve değerlendirme.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Uygulama/Pratik440
Gösterme120
Bireysel Çalışma440
Toplam340
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Rapor Hazırlama460
Seminer140
Toplam280
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Uygulama/Pratik41040
Gösterme12020
Rapor Hazırlama11212
Seminer11010
Bireysel Çalışma41040
Toplam122