Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ZAH002 Zorunlu Temel Almanca (Hazırlık Sınıfı) 927006 0 0 0
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemni kavratma; ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramları, ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikleri (güvenirlik, geçerlik, kullanışlılık), eğitimde kullanılan geleneksel ve tamamlayıcı ölçme araçlarını ve özelliklerini tanıtma;.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. dr. Bayram Özer
Öğrenme Çıktıları
  1. Ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme,;
  2. Geçerlik, güvenirlik ve kullanışlılık kavramlarını açıklayabilme;
  3. Geçerlik ve güvenirlik hesaplama yöntemlerini bilebilme;
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemleri uygulatma ve alanı ile ilgili ölçme aracı geliştirme basamaklarını tanıtma
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Ders programının tanıtılması. Planlamanın yapılması
2.Ölçme ve değerlendirmenin temel kavramları (ölçme, ölçüt, ölçüm, karar verme, vb.) Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi
3.Ölçme türleri, ölçek ve türleri Değerlendirmenin temel ilkeleri, Amaca, sürece ve ölçüte göre değerlendirme türleri
4.Ölçme araçlarının sahip olması gereken nitelikler(güvenirlik, geçerlik ve kullanışlık)
5.Ölçme araçlarının sahip olması gereken nitelikler(güvenirlik, geçerlik ve kullanışlık)
6.Klasik ölçme araçlarının özellikleri, geliştirilmesi, puanlanması ve yorumlanması. Test Geliştirme Süreci
7.Klasik ölçme araçlarının özellikleri, geliştirilmesi, puanlanması ve yorumlanması. Test Geliştirme Süreci
8.Öğrenci başarının belirlenmesinde kullanılan yeni ölçme araçlarının özellikleri, geliştirilmesi, puanlanması ve yorumlanması
9.Öğrenci başarının belirlenmesinde kullanılan yeni ölçme araçlarının özellikleri, geliştirilmesi, puanlanması ve yorumlanması
10.Ara sınav
11.Ölçme araçlarından elde edilen veriler üzerinde istatistiksel işlemler, madde istatistikleri.
12.Ölçme araçlarından elde edilen veriler üzerinde istatistiksel işlemler, madde istatistikleri.
13.Ölçme araçlarından elde edilen veriler üzerinde istatistiksel işlemler. Test istatistikleri, standart puanlar, değerlendirme teknikleri ve not verme.
14.Dönemin genel değerlendirilmesi.
15.Dönem Sonu Sınavı
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Rehberli Problem Çözümü10440
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12112
Ev Ödevi14228
Toplam126