Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ZAH002 Zorunlu Temel Almanca (Hazırlık Sınıfı) 927006 0 0 30
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, temel Almanca dil bilgisinin öğretilmesi ve pekiştirilmesinin yanı sıra, okuduğunu ve duyduğunu anlama ile yazma ve konuşma becerilerinin kazandırılması ve geliştirilmesidir. Böylece öğrencinin yazılı ve sözlü Almanca iletişim kurma becerisinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr.Gör. Neslihan Acar, Öğr.Gör. Havva İnel, Öğr.Gör. Rukiye Hanım Sözen, Öğr.Gör. AyşeAyvaz, Dr. Öğr.Gör. Adnan Oflaz, Öğr.Gör. Günay Kayhan
Öğrenme Çıktıları
  1. 1-Öğrenciler seviyelerine uygun Almanca görsel ve işitsel basını takipederler.
  2. 2-Öğrenciler Almanca kişisel ve resmi mektup/mail yazarlar.
  3. 3-Öğrenciler seviyelerine uygun tartışma konularında kendilerini Almancaolarak ifade ederler.
  4. 4-Öğrenciler farklı konulardaki düşüncelerini Almanca olarak ifadeedebilirler.
  5. 5-Kendilerinden istenen türde Almanca paragraf yazabilirler
  6. 6-Öğrenciler seviyelerine uygun orijinal Almanca metinleri okuyabilir, analizedebilir ve tartışabilirler.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
yok
Önerilen Diğer Husular
Internet araştırması ve kültür merkezleriyle iletişim kurma
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
'MENSCHEN A1 ve A2 ders kitabı ve alıştırma kitabı, Hueber Verlag.Almanca Hazırlık Birimi öğretim elemanları tarafından hazırlanan dersmateryalleri.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Almanca
Staj Durumu
yok
Dersin İçeriği
Avrupa Birliği Dil Öğretimi Ortak Çerçeve Programına göre A2 seviyesinde iç içe uygulanan dinleme, konuşma, okuma, yazma gibi becerilerin bütünleştiği bir program uygulanmaktadır. Öğrencileri gerçek hayatta yabacı dilde iletişim kurmaya hazırlamayı amaçlar. Ayrıca evrensel konularda, öğrendikleri yabancı dili kullanma fırsatı verir. Günlük dilin sosyal yaşamda konuşulmasını sağlar.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.A1. Lektion 1-2:Sich begrüβen, nach dem Befinden fragen, überden Beruf sprechen, Verbkonjugation Singular,W-Fragen, Negation mit “nicht”, einen Steckbriefschreiben, sich und andere vorstellen
2.A1. Lektion 3:Nach Preisen fragen und Preise nennen, etwasbewerten, Ja/Nein Fragen, Possessivartikelmein -dein, Verben mit Vokalwechsel,Drehbuchausschnitt
3.A1. Lektion 4-5:Nach Wörtern fragen. Wörter nennen, etwasbeschreiben, Definiter Artikel,Personalpronomen , Indefiniter Artikel,Negativartikel kein-keine, ein Formularausfüllen, Beratungsgespräche/ Hilfe anbieten
4.A1. Lektion 6:Telefonstrategien, Singular, Plural,, Akkusativ,Telefongespräche, E MAil und SMS
5.A1. Lektion 7-8:Komplimente machen, über Hobbys sprechen,Modalverben (können)Präpositionen -am,-um, Aussagen zu Freizeitaktivitäten, SMS, Chat
6.A1. Lektion 9:Über Essgewohnheiten sprechen, Konjugationmögen-“möchte”, Wortbildung Nomen+Nomen,Gespräch über Vorlieben beim Essen, Comi
7.A1. Lektion 10-11:Sich informieren, ein Telefonat beenden, überVergangenes sprechen, Perfekt mit ‘’haben’’Präpositionen – “von”- “bis”-“ab”, einenTagesablauf beschreiben, Durchsagen,Terminkalender
8.A1. Lektion 12:Über Feste und Reisen sprechen, Perfekt mit’’sein’’Präpositionen –“im”, Interviews,Informationstext
9.A1. Lektion 13-14:Etwas beschreiben, bewerten, LokalePräpostionen+Dativ, Possesivartikel sein-ihr, EMail schreibenWegbeschreibung,Wohnungsanzeigen
10.A1. Lektion 15:Einen Ort bewerten, Personalpronomen im Dat./Verben mit Dativ, Blog
11.A1. Lektion 16-17:Wünsche äuβern., Präpositionen vor,nach,in,für, mit, ohne, Modalverb “wollen”, kreativesSchreiben, um Hilfe bitten, Zeitungstext
12.A1. Lektion 18:Schmerzen beschreiben, über Krankheitensprechen, Imperativ (Sie), Modalverb ’’sollen’’,Ratschläge geben, Ratgeber
13.A1. Lektion 19-20:Personen beschreiben, Präteritum: war, hatte, E-Mail schreiben, Smalltalk, Tagebucheintra
14.A1. Lektion 21:Seine Meinung sagen, über Regeln sprechen,Modal Verben : dürfen, müssen,Zeitungskolumne
15.A1. Lektion 22-23:Über Kleidung sprechen, Gründe angeben, überdas Wetter sprechen, KomparationWortbildung—los, Konjunktion: denn, Postkarteschreiben, Blog, Forumsbeiträge
16.A1. Lektion 24:Wünsche äuβern, gratulieren, KonjunktivII:würde, Ordinalzahlen, Einladungen
17.A2. Lektion 1-2:Über Berufe sprechen, Possessivartikel unser -euer, kreatives Schreiben, Familiengeschichten,Magazintext
18.A2. Lektion 3:Natur und Landschaften, Vorlieben, Wünscheausdrücken, Wortbildung: Verb+erVerb+ung, Werbebroschüren und Anzeigen
19.A2. Lektion 4-5:Lebensmittel Verpackung und Gewichte, etwasgemeinsam planen, etwas berichten,Adjektivdeklination, Postkarte – Email.schreiben, Einkaufen, Brief- Internet-Eintrag
20.A2. Lektion 6:VeranstaltungenEtwas vorschlagen,sicheinigen.Präpositionen: über-von-anVeranstaltungs-kalenderEinen Vorschlag zustim-men.Leserbeiträge
21.A2. Lektion 7-8: Sportarten , Krankheit, UnfallUm Rat bitten,Mitleid Sorge ausdrückenKönnte, solltePräp:zwischenForumsbeitragVorschlä-gemachenForumstext
22.A2. Lektion 9: Wichtigkeit ausdrückenAdj.deklination nachNullartikelBericht über einen dokumentarfilm
23.A2. Lektion 10-11:Etwas bestellen,reklamieren, bezahlen, Konj. Dass, ReflexiveVerben, gratulieren, Zeitungsartikel
24.A2. Lektion 12:Überraschung ausdrücken, Konj. Wenn,Interviews, Sachtext
25.A2. Lektion 13-14Freude ausdrückenKonj. Als, Passiv praesens,Persönlicher Brief schreiben, Zeitungsmeldung
26.A2. Lektion 15:Über Fernsehgewohnheiten sprechen, Verbenmit dat und akk., Fernseh-gewohn-heiten,Sachtext
27.A2. Lektion 16-17:Zimmer buchen, Am Meer, ans Meer, Etwaskommentieren, Reisetagebuch im Internet.
28.A2. Lektion 18:Übers Wetter sprechen, Verben mit Präp.,Sachtext
29.A2. Lektion 19-20:Jemanden überzeugen, begeistern, Woher?Vom, aus dem, Reagieren auf, Magazintext
30.A2. Lektion 21:Um einen Bericht bitten, Frageartikel : welch.,Fleyer
31.A2. Lektion 22-23:Internet, Online Anmeldungen, Schule,Ausbildung, Etwas erklären, Konj. Bis, seit,Klappentext, Anleitungen
32.A2. Lektion 24:Reise , Ausland, Begeisterung ausdrücken,Präteritum: kam, sagte, Mitarbeiterporträt
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav260
Quiz820
Performans120
Toplam300
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri50
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav280160
Final Sınavı17575
Quiz855440
Performans17575
Toplam750