Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ALÖ102 Almanca Dilbilgisi II 927001 1 2 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Almanca dil yapılarının metin ve bağlam düzeyinde geliştirilmesi hedeflenir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Erol DURGUN
Öğrenme Çıktıları
  1. Öğrenciler şartlı cümle yapılarını açıklar.
  2. Öğrenciler yazılı metinlerde ve konuşma dilindeki almanca dilbilgisi kurallarını kullanır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Em Neu B2 Hueber Verlag. Perlmann, M- Schwalb, S.B.
Lehr-und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Verlag für Deutsch. Dreyer&Schmitt ve bazı internet kaynakları: http://www.nthuleen.com http://www.mein-deutschbuch.de http://www.goethe.de
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Almanca
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Almanca dil yapılarının metin ve bağlam düzeyinde geliştirilmesi; biçim ile metin türü arasındaki ilişkilerin kurulması; dilbilgisi yapılarının alıştırmalarla çözümlenmesi.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Adjektive (cümlede yeri), sıfat ekleri, sabit präpositionlarla yapılan sıfatlar, sıfat türetme ekleri,
2.Verben (prapositionlar ile fiiller- fiil türetme
3.Der Satz. (Temel cümlede diziliş, yan cümlede diziliş)
4.Vergangenes Berichten, Negation (geçmiş zaman-şimdiki zaman- ve olumsuzluk kelimeleri)
5.Konjunktiv II, Textgrammatik
6.Konnektoren und Präpositionen 1 (neden bilidiren, sonuç bilidiren ve şart bağlaçları)
7.Nomen(isimlerde Artikel, çoğul yapma ekleri, isim türetme ekleri)
8.Konnektoren und Präpositionen 2 (zaman bildiren bağlaçlar)
9.Konjunktiv I (dolaylı anlatım)
10.Arasınav
11.Konnektoren und Präpositionen III (bağlaç ile praposition karşılaştırması, kip bağlaçları)
12.Passiv (edilgen yapı ve zamanlar, modal fiilerde edilgen yapı, Partizip I ve Partizip II işlevi)
13.Passiv (edilgen yapı ve ilgi cümleleri)
14.Genel tekrar- geri dönüt
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma11010
Toplam76