Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
EGT101 Eğitim Bilimine Giriş 927001 1 1 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Eğitimin çeşitli temellerini kavrayabilme ve öğretmenlik mesleğine karşı olumlu tutum geliştirebilme
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Yüksel GÜNDÜZ
Öğrenme Çıktıları
  1. Eğitimde yapılmış belli başlı araştırmalar hakkında bilgi sahibidir.
  2. Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi hakkında bilgi sahibi olur
  3. Eğitimde Türkiye ve Dünyadaki uygulamaları karşılaştırır
  4. Eğitimin çeşitli temellerinin işlevlerini bilir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Eğitim Bilimine Giriş, (Ed. Doç.Dr. Kasım Kıroğlu-Doç.Dr. Cevat Elma Pegem Yayıncılık 6. Baskı. 2017)
Altuntaş, S.,Yılmaz, N.,Gül,i. ve diğ (2010).(ed.Z.Cofoğlu,)Eğitim Bilimine Giriş, (2. baskı)Grafiker Yayıncılık:Ankara
Özdemir, S ve Yalın, H.İ.(1999). Öğretmenlik Mesleğine Giriş, (2. baskı),Nobel Yayın ve Dağıtım
Erden, M.(2005). Öğretmenlik Mesleğine Giriş:İstanbul, Alkım Yayınları
Büyükkaragöz ve diğ:(1998). Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Konya Mikro Basım Yayım ve Dağıtım
Başaran, İ,E (1978). Eğitim Bilimine Giriş, (1. Baskı):Ankara
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
eğitim bilimi genel kavramlar, eğitimin felsefi ve psikolojik temelleri
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Temel Kavramlar
2.Eğitimin Psikolojik Temelleri
3.Eğitimin Felsefi Temelleri
4.Eğitimin Ekonomik Temelleri
5.Eğitimin Toplumsal Temelleri
6.Eğitimin Hukuksal Temelleri
7.Eğitimin Tarihi Temelleri
8.Bir Meslek Olarak Öğretmenlik ve Etkili Öğretim
9.Bir Sistem Olarak Okul ve Türk Eğitim Sistemi
10.ara sınav
11.Eğitimde Yenileşme ve Reform Hareketleri
12.Eğitim Araştırmaları, Bilimsel Araştırma ve Etiği
13.Türkiye ve Dünyadya Öğretmen Yetiştirme
14.Eğitimde Alternatif Yaklaşımlar ve Uygulamalar
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Rehberli Problem Çözümü10440
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12112
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14228
Toplam126