Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
EGT102 Eğitim Psikolojisi 927001 1 2 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Eğitim-Psikoloji ilişkisi, eğitim psikolojisinin tanımı ve işlevleri, öğrenme ve gelişim ile ilgili temel kavramlar, gelişim özellikleri (bedensel, bilişsel, duygusal, sosyal ve ahlaki gelişim), öğrenmeyi etkileyen faktörler, öğrenme kuramları, öğrenme kuramlarının öğretim süreçlerine yansımaları, etkili öğrenme, öğrenmeyi etkileyen faktörler (motivasyon, bireysel faktörler, grup dinamiği ve bu faktörlerin sınıf içi öğretim sürecine etkisi).
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Lecturer.Mehmet Bünyamin ÖZMEN
Öğrenme Çıktıları
  1. Yaşla birlikte farklı gelişim alanlarında görülen değişimleri örnekler vererek açıklar.
  2. Yetişkinliğe kadar olan gelişim dönemlerindeki fiziksel, zihinsel, sosyal, duygusal, kişilik ve ahlak gelişimlerini değerlendirebilir.
  3. Eğitim psikolojisi ile ilgili temel kavramların aralarındaki ilişkileri söyler.
  4. Yetişkinliğe kadar olan gelişim dönemlerindeki fiziksel, zihinsel, sosyal, duygusal, kişilik ve ahlak gelişiminin nasıl gerçekleştiğini bilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
yok
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Davranışlarımız, Kurtman Ersanlı, Eser Ofset Matbaacılık, Samsun 2010.
2. Gelişim ve Öğrenme, Kurtman Ersanlı ve ark., 3.Baskı, Pegem Yayıncılık, Ankara 2002.
3. Gelişim ve Öğrenme, Kurtman Ersanlı ve Ersin Uzman (Editör), Lisans Yayıncılık, İstanbul–2005
4. Ben Olmak İstiyorum, Kurtman Ersanlı, 5. Baskı, Eser Ofset Matbaacılık Samsun 2006.
5. Eğitim Psikolojisi (Gelişim-Öğrenme-Öğretim), Binnur Yeşilyaprak (Editör), 6. Baskı, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara 2010.
6. Gelişim ve Öğrenme, Betül Aydın (Editör), 1. Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 2005.
7. Eğitim Psikolojisi (Gelişim ve Öğrenme), Ramazan Arı, 1. Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 2008.
8. Gelişim ve Öğrenme, Ziya Selçuk, 12. Baskı, Nobel Yayın Dağıtım Ankara 2003.
9. Gelişim ve Öğrenme, Hasan Bacanlı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 2002.
10. Gelişim Psikolojisi, Bekir Onur, İmge Kitabevi yayınları, Ankara 2008.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Gelişim ve öğrenmeyle ilgili temel kavram ve ilkeler, öğrenmeyi etkileyen faktörler, öğrenme kuramları.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Gelişimle İlgili Temel Kavramlar ve İlkeler
2.Gelişimi Etkileyen Faktörler: Kalıtsal ve çevresel faktörler
3.Bebeklik, İlk - Son Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Bedensel Gelişim
4.Bebeklik, İlk - Son Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Bilişsel Gelişim
5.Bebeklik, İlk Çocukluk Döneminde Dil Gelişimi
6.Bebeklik, İlk - Son Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Sosyal Gelişim
7.Bebeklik, İlk - Son Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Duygusal Gelişim
8.Ara Sınav
9.Bebeklik, İlk - Son Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Kişilik Gelişimi
10.Bebeklik, İlk - Son Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Ahlak Gelişimi
11.Gelişim Kuramları: Piaget’in Bilişsel Kuramı
12.Gelişim Kuramları: Psikoseksüel kuram
13.Gelişim Kuramları: Psikososyal kuram
14.Gelişim Kuramları: Sosyal Öğrenme Yaklaşımı
15.Dönem sonu sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Rehberli Problem Çözümü10440
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12112
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14228
Toplam126