Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ALÖ202 Karşılaştırmalı Dilbilgisi 927001 2 4 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Die Absicht des Faches ist es, den Studierenden die phonetischen, morphologischen und syntaktischen Eigenschaften der deutschen und der türkischen Sprache vergleichend zu zeigen.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Hasan BOLAT
Öğrenme Çıktıları
  1. Öğrenci iki dilin biçimsel farklılıklarını sınıflandırabilecektir.
  2. Öğrenci, Türkçe ve Almanca dilleri arasındaki benzerlikleri genel bir düzeyde tanımlayabilecektir.  
  3. Karşılaştırmalı gramer ile ilgili temel kavramları tanımlayabilir ve açıklayabilir.
  4. Öğrenci her iki dilin sistemlerini ayırt edebilecektir.  
  5. Öğrenciler, Türkçe'den sonra Almanca öğretiminde karşılaşılan problemleri tanımlayabilecektir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
YOK
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Bolat, H. (2004), Girişik Tümce Yapılarının Çevirisi, Deniz Kültür Yayınları, Samsun.
Helbig, G.,Buscha J. (1991), Deutsche Grammatik, Berlin.
Ediskun, H. (1992) Türk Dilbilgisi, İstanbul.
Ülkü, V. (1980) Afixale Wortbildung im Deutschen und Türkischen, Ankara.
BALCI, T. (2009) Grundzüge der Türkisch-deutschen kontrastiven Grammatik, Adana.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Vergleichung der deutschen und der türkischen Sprache aus phonetischer, morphologischer und syntaktischer Sicht.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Phontsiche Eigenschaften der deutschen und türkischen Sprache
2.Wortarten im Deutschen und Türkischen
3.Morphologische Eigenschaften der deutschen und türkischen Sprache
4.Syntaktische Eigenschaften der deutschen und türkischen Sprache
5.Zeitformen im Deutschen und Türkischen
6.Passivformen im Deutschen und Türkischen
7.Kasusformen im Deutschen und Türkischen
8.Subjekt und Objektesätze im Deutschen und Türkischen
9. Subjekt und Objektesätze im Deutschen und Türkischen
10.ZWISCHENPRÜFUNG /ARASINAV
11.Relativsätze im Deutschen und Türkischen
12.Adverbialsätze im Deutschen und Türkischen
13.Adverbialsätze im Deutschen und Türkischen
14.Adverbialsätze im Deutschen und Türkischen
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Rehberli Problem Çözümü14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Toplam102