Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ALÖ203 Dilbilim I 927001 2 3 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı Alman Dili hakkında öğrencilere bilgi vermek, dilbilimin temel kavramlarını göstermek, Almanca'nın sesbilgisi, yapıbilgisi ve sözdizim özelliklerini öğretmektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Hasan Bolat
Öğrenme Çıktıları
  1. Dilbilimin temel kavram ve ilkelerini bileceklerdir
  2. Dilin yapısını genel dilbilimsel ilkelerle analiz edecek ve öğretilen dil ile ilgili dilbilimsel bilgiye sahip olacaklardır
  3. Hedef dili (Almanca) yapilandirabileceklerdir.
  4. Sözcük ve tümce vurgusu kurallarini ögrenip uygulayabileceklerdir.
  5. Konusma seslerini taniyip betimleyebileceklerdir.
  6. Dilin sesbirimsel yapisini ve sesbirimsel olaylari kavrayacaklardir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
YOK
Önerilen Diğer Husular
YOK
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
AKSAN, D. (1980) Her Yönüyle Dil ı, II, III, A.Ü. Basımevi, Ankara.
AKERSON, F.E. (2000) Dile Genel Bakış, Multilingual, İstanbul.
BOLAT, H. (2004) Giriş Tümce Yapılarının Çevirisi, Deniz Kültür Yayınları, Samsun.
MEIl, K., ARNDT (1983) ABC der Starken Verben, Hueber Verlag, Ismaning.
MEIl, K., ARNDT (1987) ABC der Starken Verben, Hueber Verlag, Ismaning.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Dilbilim tarihi ve tarihsel dilbilim, dillerin temel ve evrensel özellikleri ve degisken yapilari, yapisalci akim, temel kavramlar ve yöntemler, dilin bilesenleri, dilbilimsel cözümlemede temel kavramlar, sesbilim, bicimbilim, sözdizimi, cümle cözümlemesinde kurallar ve modeller.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Dil nedir? Dilbilime giriş; temel kavramlar
2. Dünya dillerinin tarihlerine bakış
3.Dilbilimin tarihsel gelisimi, Dünya dilleri,Indogermen dilleri
4.Ferdinand de Saussure; Yapisalcilik, ; Senkronik ve Diyakronik Dilbilim, Dilbilimin bölümleri
5. Saussure; Göstergebilim, Umberto Eco örnekeleri
6.Chomsky ;Üretimsel Dilbilim
7.Yapıbilgisi; kök gövde , morfem (anlambirim),
8.Önekler, sonekler, Öneklerle sözcük üretimi
9.Arasınav
10.Öneklerle sözcük üretimi
11.Soneklerle sözcük üretimi
12.Sesbilgisi ve sesbirimler
13.Sesbirim çözümlemesi (ünlüler)
14.Sesbirim çözümlemesi (ünsüzler)
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı0100
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Soru-Yanıt11515
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma13030
Ev Ödevi11010
Toplam101