Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ALÖ204 Dilbilim II 927001 2 4 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Die Absicht des Faches ist es, den Studierenden die Relation der Sprache mit der Psychologie und Soziologie zu zeigen, und ihnen die semantischen und prgmatischen Eigenschften der Sprache beizubringen. Öğrencilere dilbilim ile psikoloji ve sosyoloji bilim dallarının dil bağlamında kesişen paradigmaları konusunda bilgi vermek, anlambilim ve pragmatik unsurları göstermektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr.Hasan Bolat
Öğrenme Çıktıları
  1. Dilbilim ve Psikoloji arasındaki ilişkiyi bilir.
  2. Dil edinme süreçlerini bilir.
  3. Dilbilim ve sosyoloji arasındaki ilişkiyi bilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
VOLLMER, J. (2005) Grundkurs Sprachwissenschaft, W. Fink Verlag, München.
RÖMER, CH., B. MATZKE (2010) Der deutsch Wortschatz, Narr Verlag, Tübingen.
MEIBAUER J., U. DEMSCHKE u.a. (2007) Einführung in die Germanistiscche Linguistik, J.B. Metzler, Stuttgat.
AKSAN, D. (1980) Her Yönüyle Dil I, II, III, A.Ü. Basımevi, Ankara.
AKSAN, D. (1999) Anlambilim, Engin Yayınevi, Ankara.
AKERSON, F. E. (2000) Dile Genel Bir Bakış, Multilingual, İstanbul.
ŞENÖZ, C. A. (2005) Dilbilim, Multilingual, İstanbul.
BOLAT, H. (2004) Girişik Tümce Yapılarının Çevirisi, Deniz Kültür Yayınları, Samsun.
BUSCH A.,O. Stenshke (2011) Germanistische Linguistik, Narr Francke Attempto Verlag, Tübingen.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Bearbeitung der psycholinguistischen Phänomene wie Spracherwerb und Sprachlernen und der semantischen und soziolinguistischen Aspekte.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Was ist Psycholinguistik ?
2.Sprache als kognitives Phänomen.
3.Spracherwerbstheorien.
4.Spracherwerb.
5.Spracherwerb.
6.Semantik.
7.Wort-,Satz- und Textsemantik.
8.Wortbildung und Wortbedeutung.
9.Wortfeld, Wortfamilie, Pragmatik.
10.Zwischenprüfung.
11.Sprachwandel, Bedeutungswandel.
12.Dei Beziehung der Sprache mit der Gesellschaft. Soziolinguistik, Sprache als soziales Phänomen.
13.Die Sprache und die Kultur. Hochsprache, Standardsprache, Fachsprache, Mundart, Dialekt. Gruppensprache, Pidginsprache, Kreolsprache.
14.Angewandte Linguistik
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma188
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma188
Okuma14342
Toplam102