Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ALÖ205 Almanca Öğretiminde Yaklaşımlar-I 927001 2 3 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Yabancı dil ögretiminde kullanılan baslıca yöntem ve yaklasımların tarihsel gelisim çizgisi içerisinde kuram ve uygulama boyutu ile incelenmesi; alanla ilgili temel kavramların ögretilmesi; yöntemlerin dayandıgı bilim dalları olan dilbilim, ruhbilim ve egitbilimdeki gelismelerin ve aralarındaki iliskilerin kavranması; Çesitli yöntemlerin özelliklerinin, etkin kullanım ilkelerinin, güçlü ve zayıf yönlerinin tespit edilmesi ve ders kitaplarının incelemesinde kuramsal bilgiyi uygulama boyutuna aktarilabilmesi, yaklaşım ve yöntemlerin ders içinde uygulamalarını gösterilmesi.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Birkan Kargi / Okutman Günay Kayhan
Öğrenme Çıktıları
  1. Değişik yaklaşımlara göre uygulama örnekleri sunabilmektedir.
  2. Ders kitabı ve yaklaşım, yöntem arasındaki ilişkiyi anlayabilmekte ve analiz edebilmektedir.
  3. Değişik yaklaşımları birbirinden ayırt edebilmektedir.
  4. Yabancı dil öğretiminde farklı faktörlere bağlı olarak farklı yaklaşımların olduğunu dönemleriyle bilmektedir.
  5. Yabancı Dil Öğetimi ile ilgili temel yaklaşımları tanımlayabilmektedir.
  6. Alanla baglantılı olan bilim dallarını tanıyabilme ve bunların asındaki iliskileri kavrayabilmektedir.
  7. Ögrenci özelliklerine uygun ögrenme yaklasımlarını seçebilmektedir.
  8. Günümüz yabancı dil derslerindeki gelismeleri degerlendirebilmektedir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
YOK
Önerilen Diğer Husular
YOK
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Neuner Gerhard (2002), Methoden des fremdsprachlichen Deutschunterrichts, Langenscheidt, Berlin.
Demirel Ö. (2004), Yabancı Dil Öğretim Yöntemleri, Pegem, Ankara.
Yabanci Dil Ögretiminde Yaklasim, Yöntem ve Teknikler, Prof.Dr. Rifat Günday, Ankara,2015
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Almanca
Staj Durumu
YOK
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriği okullardaki Almanca derslerinde uygulanması amaçlanan öğretim yöntem ve tekniklerden oluşmaktadır. Alanla ilgili kavramlar, Objektivismus, Behaviorismus, ,Gestalt teori, Konstruktivismus ve önemli yaklasimlar; Dilbilgisi-Ceviri Yöntemi, Isitsel- Dilsel/ Isitsel Görsel Yöntem, Dogrudan Yöntem ve Iletisimsel Yöntemin aciklanmasi.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Yabancı dil öğretiminde yaklaşım, yöntem ve teknik kavramlarının tanımlanması
2.Davranisci Yaklasim
3.Cagrisimcilik /Baglasimcilik Kurami
4.Bilissel Yaklasim /Sosyo Bilissel Ögrenme Kurami
5.Gestaltci Kuram
6.Yapilandirmaci/ Olusturmaci Yaklasim
7.Aktif Ögrenme Yaklasimi
8.Coklu Zeka Kurami / Beyin Temelli Ögrenme Modeli
9.Arasınav
10.Dogrudan Anlatim Yöntemi
11.Dilbilgisi Ceviri Yöntemi
12.Isitsel-Dilsel Yöntem/ Isitsel Görsel Yöntem
13.Iletisimsel Yöntem
14.Iletisimsel Yöntem Elestirisi
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Derse Katılım14342
Rehberli Problem Çözümü13339
Seminer6318
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Ev Ödevi616
Toplam131