Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ALÖ207 Alman Edebiyatı I 927001 2 3 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilerin alman edebiyatı hakkında bilgi sahibi olmaları, çeşitli edebi eserleri okuyup yorumlayabilme becerisi kazanmaları.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Birkan KARGI
Öğrenme Çıktıları
  1. Alman edebiyatındaki çeşitli edebi eserleri okuyup bu eserleri yorumlayabileceklerdir.
  2. Alman edebiyatındaki dönemler ve onların özellikleri, ayrıca dönemin önemli edebi kişilikleri hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Alman edebiyatındaki çeşitli edebi eserleri okuyup bu eserleri yorumlayabileceklerdir.
  3. Alman edebiyatındaki farklı türlerin özelliklerini ayırt edebileceklerdir.
  4. Dönemi temsil eden eserlerden kesitler inceleyebileceklerdir.
  5. İncelenen eserlerde kullanılan dil yapılarını tanıyabilecekler ve kendi dil kullanım becerisini geliştirebileceklerdir.
  6. İncelenen eserlerdeki kültürel yapıları tanıyabileceklerdir.
  7. İncelenen eserlerdeki kültürel yapıları kendi kültürel birikimiyle kıyaslayabileklerdir.
  8. İncelenen eserlerden edindiği dil yapıları ve kültürel farklılıkları dil öğretiminde kullanabileceklerdir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Mustafa ÇOLAK: Geschichte der Deutschen Literatur
Grabert W. und Mullot A.(1965) Geschichte der deutschen Literatur, Bayerisch Verlag, München.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
yok
Dersin İçeriği
17. yüzyıl başından 18.yüzyıl ortalarına kadar alman edebiyat tarihi
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Barok Dönemi
2.Barok Dönemi edebi türleri
3.Aydınlanma Dönemi
4.Aydınlanma Dönemi yazar ve düşünürleri
5.Pietizm
6.Deha Çağı
7.Deha Çağı önemli yazar ve eserleri
8.Deha Çağına ait önemli eserlerin incelenmesi
9.Arasınav
10.Klasik Dönem
11.Klasik dönemde Goethe ve Schiller
12.Romantik Dönem
13.Romantik Dönemin Safhaları, yazar ve eserleri
14.Biedermeier ve Genç Almanya (Junges Deutschland) Dönemi
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav155
Final Sınavı155
Derse Katılım14342
Rehberli Problem Çözümü14570
Toplam122