Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ALÖ208 Alman Edebiyatı II 927001 2 4 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilerin Alman Edebiyatı hakkında bilgi sahibi olmaları, çeşitli edebi eserleri okuyup yorumlayabilme becerisi kazanmaları.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Birkan KARGI
Öğrenme Çıktıları
  1. Alman Edebiyatındaki dönemler ve onların özellikleri, ayrıca dönemin önemli edebi kişilikleri hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
  2. Alman edebiyatındaki farklı türlerin özelliklerini ayırt edebileceklerdir.
  3. Alman edebiyatındaki çeşitli edebi eserleri okuyup bu eserleri yorumlayabileceklerdir.
  4. Dönemi temsil eden eserlerden kesitler inceleyebileceklerdir.
  5. İncelenen eserlerde kullanılan dil yapılarını tanıyabilecekler ve kendi dil kullanım becerisini geliştirebileceklerdir.
  6. İncelenen eserlerdeki kültürel yapıları tanıyabileceklerdir.
  7. İncelenen eserlerdeki kültürel yapıları kendi kültürel birikimiyle kıyaslayabileklerdir.
  8. İncelenen eserlerden edindiği dil yapıları ve kültürel farklılıkları dil öğretiminde kullanabileceklerdir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
YOK
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Graber W. und Mullot A. (1965), Geschichte der deutschen Literatur, Bayerisch Verlag, München.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
18.yüzyıl ortalarından günümüze alman edebiyat tarihi
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Biedermeier Dönemi
2.Biedermeier Dönemi yazar ve eserleri
3.Realizm Dönemi
4.Realizm Dönemi önemli yazar ve eserleri
5.Naturalizm Dönemi
6.Naturalizm Döneminde şiir, drama ve nesir
7.Sembolizm Dönemi
8.İzlenimcilik
9.Dışavurumculuk
10.ARASINAV
11.Savaş sonrası Yazını
12.Savaş sonrası Yazınının önemli yazar ve eserleri
13.Savaş sonrası yazınına ait eserlerin okunması ve yorumlanması
14.Genel değerlendirme
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav155
Final Sınavı155
Derse Katılım14342
Rehberli Problem Çözümü14570
Toplam122