Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ALÖ212 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 927001 2 4 2
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilerin bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri hakkında temel teorik bilgiler edinmesi ve bu bilgilerle basit bilimsel araştırma çalışmaları yapabilmesi.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr.Öğr.Üyesi Nevzat BAKIR
Öğrenme Çıktıları
  1. Bilimsel araştırma önerisi hazırlama sürecini açıklayabilme ve öneri hazırlayabilme.
  2. Alanyazın ve kaynak tarama çalışması yapabilme.
  3. Dil öğrenimi ve öğretimi alanında nicel ve nitel veri toplama yöntemlerini uygulayabilme.
  4. Kendisini ve içinde yaşadığı evreni bilimsel bir bakış açısıyla objektif bir biçimde değerlendirebilme.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
BÜYÜKÖZTÜRK, Ş.; KILIÇ ÇAKMAK, E.; AKGÜN, Ö.E.; KARADENİZ, Ş.; DEMİREL, F. (2017): Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Pegem Akademi, İstanbul
BEDİR ERİŞTİ, S.D.; KUZU, A.; KABAKÇI YURDAKUL, I.; AKBULUT, Y.; KURT, A.A. (2013): Bilimsel Araştırma Yöntemleri. AÖF YAyınları, Ankara
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Bilimsel araştırma önerisi hazırlama sürecini açıklayabilme ve öneri hazırlayabilme Alanyazın ve kaynak tarama çalışması yapabilme. Dil öğrenimi ve öğretimi alanında nicel ve nitel veri toplama yöntemlerini uygulayabilme.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Giriş: Bilgi, bilim ve bilimsel araştırma kavramlarının tanımı. Bilimin ve bilginin karakteristik özellikleri.
2.Bilimsel araştırmanın aşamaları: Konu belirleme, kaynak tarama, soru ve varsayım oluşturma; veri toplama ve analiz yönteminin belirlenmesi, verilerin analiz edilmesi ve yorumlanması, sonuçların sunumu.
3.Konu seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalar; kaynak türleri; birincil ve ikinci kaynaklardan yararlanma; kaynakların teminin ve sınıflandırılması.
4.Bilimsel araştırma yöntemleri; Gözlem, deney, anket, derleme, görüşme, betimleme v.d.
5.Verilerin toplanması, analiz edilmesi (nitel ve nicel) ve yorumlanması.
6.Bilimsel yazım teknikleri ve standartlar: APA. MLA
7.Bilimsel araştırma sürecinin bilimsel makale örnekleriyle incelenmesi.
8.Bilimsel çalışma örneklerinin incelenmesi.
9.Sonuçların yazılması, sunumu ve yaygınlaştırılması.
10.arasınav
11.Araştırma projelerinin sunumu ve değerlendirilmesi.
12.Araştırma projelerinin sunumu ve değerlendirilmesi.
13.Araştırma projelerinin sunumu ve değerlendirilmesi.
14.Dönemin ve değerlendirilmesi.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Toplam52