Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
EGT202 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 927001 2 4 6
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Ders, yabancı dil öğretiminde öğrencilerin beceri ve yaratıcılıklarını geliştirmeye sınıf ortamında kendi hazırladığı materyallerle ders sunumu yapmaya yönelik olarak işlenir. Öğrenciye öğretmen olma yolunda ders anlatma becerisi ve kendine güven duygusu verilmeye çalışılır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Birkan Kargı/ Okutman Emin Öktem
Öğrenme Çıktıları
  1. Teknolojiye ve öğretim teknolojilerine ilişkin temel kavramları anlayabilme.
  2. Öğrencilerin öğrenme ihtiyaçları doğrultusunda uygun teknoloji kaynaklarını değerlendirebilme, seçebilme ve kullanabilme.
  3. Öğretim teknolojilerinin derste kullanılabilmesi için ders planı hazırlayabilme.
  4. Teknolojinin derse entegre edilmesi için uygun ortamlar oluşturabilme.
  5. Öğretim teknolojilerinin ölçme ve değerlendirme süreçlerinde kullanabilme.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Özcan Demirel, Yabancı Dil Öğretimi, Pegem Yayıncılık, 2003 AnkaraÖzcan Demirel, İlköğretim Okularında Yabancı Dil Öğretimi, M.E.B. 1998-Ankara.Mehmet Hengirmen, Yabancı Dil Öğretim Yöntemleri ve Tömer Yöntemi, Engin Yay. Ankara.Tilda Navaro Saydı, Yabancı Dil Öğrenmede Başarı Şifreleri, Bileşim, 2007 İstanbul.salih şun, Özel Öğretim Teknolojileri ve Materyal geliştirme, PegemAYay.Ankara 2000.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Yabancı dil öğretiminde kullanılacak etkileşimli materyaller geliştirilir ve bunlar derste sunulur.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Yabancı dil öğretiminde kullanılan metot ve teknikler ele alınır. dres daha çok teknikler üzerinde yoğunlaşır.Ders 4 kredili bir derstir ve 2 si öğrenci uygulamalrına ayrılmıştır.
2.yabancı dil öğretim teknikleri üzerinde durulur ve tekniklerden bazıları uygulamalı olarak ele alınır.
3.Öğretim materyallerinin iletişim yönünden önemine dikkat çekilir. iletişim süreci ve öğrenme konularına yer verilir.
4.Görsel tasarım ve uygulamalarla sunu konusunda somut öneriler gündeme getirilir.
5.Öğretmenin hazırladığı bir sunum dersin konusunu oluşturur.Bu sırada öğretmen sunu ile ilgili basamakları ele alır, planlama, deneme, ortam oluşturma, sunu heyecanı, ses tonu ve kontrolü gibi konuları uygulamalı olarak ele alır.
6.Planlama, tekrarlama, sunuş, mesaj iletimi, ses ve göz teması yine bir sunu aracılığıyla anlatılır.
7.Grupla öğretim ve bireysel öğretim tekniklerine değinilir. Öğrenciler bireysel veya grup çalışması yapmak üzere görevlendirilir. Bu sunular 4 veya 5 inci haftadan itibaren yapılmaya başlanır.
8.Öğretmen kendi sunusunu yapar ve soru cevap tekniğini kullanarak sözel ifade becerisini kazandırmaya çalışır.
9.Bilgisayarlı dil öğretim teknik ve uygulamalarına yer verilir. Bu arada öğrenci sunumları devam eder. Öğretmen değerlendirme ve önerilerde bulunur.
10.Arasınav
11.Rol yapma, benzetim, ikili ve grup çalışması denemelerine yer verilir. sunular devam eder.
12.Öğretmenin kendi sunusu ve dramatizasyon egzersizleri yapılır.
13.Sunular üzerinde görüş ve düşünceler yapılır. Öğrencilerin daha yaratıcı düşünmelerine yönelik tezler ileri sürülür
14.Öğrenci sunuları ve dersin genel bir değerlendirmesine yönelik olarak yapılan çalışmayla sonlandırılır.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav155
Final Sınavı155
Derse Katılım14456
Proje Hazırlama14684
Toplam150