Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ALÖ304 Özel Öğretim Yöntemleri-II 927001 3 6 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Almancanın öğretimiyle ilgili yöntem, teknik ve öğretim malzemelrinden değişik seviyelere uygun ders planları hazırlayan öğrencilerin bu planlara uygun ders anlatımları (mikro öğretim) ve anlatılan bu derslerin ders değerlendirme ölçütleri çerçevesinde değerlendirilmesi.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Birkan KARGI Öğr. Gör. Çiğdem KIRCA
Öğrenme Çıktıları
  1. 5. Mikro öğretim sonunda eksik yönlerini görür ve bunları düzeltmek için gerekli çalışmaları yapar.
  2. 1. Bu dersin sonunda öğrenci bir dersi okullarda uygulamalı olarak yürütür.
  3. 4. Alanıyla ilgili farklı kaynakları araştırır, inceler ve artı ve eksi yönlerini ayırt eder.
  4. 3.Farklı öğrenme düzeyi olan öğrencileri farklı yöntem ve teknikler kullanarak derse katar.
  5. 2.Okullarda derslerde hangi yöntem ve tekniği kullanırsa daha verimli olacağının farkında olur.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Rüdiger Grotjahn (2000)Testen der Fertigkeiten Hörverstehen-Leseverstehen.
Demirel Özcan (2003) Yabancı Dil Öğretimi. Pegem Yay. Ankara
Demircan Ömer (2005) Yabancı Dil Öğretimi Yöntemleri.Der Yay. İstanbul.
Sönmez Veysel. (2003) Program Geliştirmede Öğretmenin El Kitabı. Adım Yay. Ankara.
Westhoff Gerard (2001)Fertigkeit Lesen. Langenscheidt. Berlin
Dahlhaus Barbara.(1998) Fertigkeit Hören. Langenscheidt. Berlin.
Schatz Heide. (2006). Fertigkeit Sprechen. Langenscheidt. Berlin
Kast Bernd. (2003). Fertigkeit Schreiben. Langenscheidt. Berlin.
Funk H- Koenig M. (2003). Grammatik lehren und lernen. Langenscheidt. Berlin.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Dinleme becerisinin kazanımı ile ilgili yöntem ve teknikler
2.Dinleme becerisinin kazanımı ile ilgili yöntem ve teknikler
3.Konuşma becerisinin kazanımı ile ilgili yöntem ve teknikler
4.Konuşma becerisinin kazanımı ile ilgili yöntem ve teknikler
5.Okuma becerisinin kazanımı ile ilgili yöntem ve teknikler
6.Okuma becerisinin kazanımı ile ilgili yöntem ve teknikler
7.Yazma becerisinin kazanımı ile ilgili yöntem ve teknikler
8.Dilbilgisi öğretiminde izlenen yöntem ve teknikler. Dikte becerisinin kazanımı ile ilgili yöntem ve teknikler.
9.Uygulama: Her hangi bir ders kitabından seçilen okuma metninin mikro öğretimle sınıfta uygulamalı olarak gösterilmesi.
10.Arasınav
11.Uygulama: Her hangi bir ders kitabından seçilen dinleme metninin mikro öğretimle sınıfta uygulamalı olarak gösterilmesi.
12.Uygulama: Konuşma becerisinin kazanımı ile ilgili seçilen metnin mikro öğretimle sınıfta uygulamalı olarak gösterilmesi.
13.Uygulama: Seçilen yazma becerisinin kazanımı ile ilgili uygulama.
14.Dilbilgisi ve dikte becerilerinin uygulamalı olarak gösterilmesi.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav150
Uygulama/Pratik150
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav144
Final Sınavı144
Derse Katılım14342
Rehberli Problem Çözümü13452
Seminer12224
Toplam126