Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ALÖ311 Özel Öğretim Yöntemleri I 927001 3 5 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Alana özgü temel kavramlar ve bu kavramların alan öğretimiyle ilişkisi, alanının başta Anayasa ve Milli Eğitim Temel Yasası olmak üzere yasal dayanakları, alan öğretiminin genel amaçları, kullanılan yöntem, teknik, araç-gereç ve materyaller. İlgili Öğretim Programının incelenmesi(amaç, kazanım, tema, ünite, etkinlik, v.b.). Ders, öğretmen ve öğrenci çalışma kitabı örneklerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr.Birkan Kargi / Öğr. Gör. Çiğdem KIRCA
Öğrenme Çıktıları
  1. Milli Egitim Temel Yasasi"ni bilir.
  2. Alanı ile ilgili terimleri bilir.
  3. Yabancı dil dersinin hedeflerini saptar.
  4. Öğretmenlik mesleğinin mevzuatını bilir.
  5. Avrupa dil öğretim çerçeve programının ders içeriklerine olan katkısını tartışır
  6. Günlük, yıllık plan yapmayı bilir.
  7. Kullanacağı yabancı dil öğretim kitaplarının hangi yöntem ve tekniklere göre yazıldığını araştırır ve analiz eder.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
YOK
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Yabanci Dil Ögretiminde Yaklasimlar´Yöntemler, Teknikler Prof.Dr. Rifat Günday Sage Yayincilik,, Ankara, 2015
G. Neuner, Übungstypologie, München, 1981.
Demirel, Özcan; Yabancı Dil Öğretim İlke ve Yöntemleri, Pegem Yay. 2003.
M.E.B. mevzuatı
Avrupa Dil Öğretim Çerçeve Programının tanıtımı

K. Ende/ R. Grotjahn/ K. Kleppin/ I. MOhr (2013): Curriculare Vorgaben und Unterrichtsplanung dll 6
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Alana özgü temel kavramlar ve bu kavramlarin alan ögretimiyle iliskisi, alanin basta Anayasa ve Milli Egitim Temel Yasasi olmak üzere yasal dayanaklari, alan ögretiminin genel amaclari, kullanilan yöntem, teknik, arac-gerec ve materyaller. Ilgili Ögretim Programinin incelenmesi ( amac, kazanim, tema, ünite, etkinlik, v.b.). Ders, ögretmen ve ögrenci calisma kitabi örneklerinin incelenmesi.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Yabanci Dil Ögretimi/Yabancı dil öğrenmede temel ve genel ilkeler / MEB Almanca dersi orta öğretim programları.
2.Öğretmenlik mesleğinin anayasa ve yasalardaki tanımı/ Müfredat kavramina giris/ Öğretme- öğrenme süreci.
3.Özel Ögretim Yontemlerine genel bir bakis/ Dogrudan Yöntem / Dilbilgisi Ceviri Yöntemi / Isitsel-Dilsel Yöntem/ Yönteme göre uygulama örnekleri
4.Isitsel-Görsel Yöntem/ Iletisimsel ve Kültürlerarasi Yöntem Yönteme göre uygulama örnekleri
5.Avrupa Dil Öğretim Çerçeve Programının incelenmesi. /Diller icin Ortak Basvuru Metni"ne GirisYeterlik Seviyeleri / Avrupa Dil Portfolyosu"na giris/ EUROPASSI
6.Ölçme ve değerlendirme süreci nedir? Örnek Sinav hazirlama
7.MEB Ölcme Degerlendirme süreci, ödev, proje ve performansa dayali ödevler Performans ödevi hazirlama
8.MEB ders kitabı ve çalışma kitabının yöntem, teknik açısından incelenmesi.
9.Arasinav
10.Günlük ve yıllık plan hazırlama, zümre toplantı tutanağı nasıl hazırlanır? Örneklerle açıklanması Plan örnekleri hazirlama
11.Uygulamalı olarak ders kitabı ve çalışma kitabı seminer sunma sunum
12.Uygulamalı olarak ders kitabı ve çalışma kitabı seminer sunma sunum
13.Uygulamalı olarak ders kitabı ve çalışma kitabı seminer sunma sunum
14.Uygulamalı olarak ders kitabı ve çalışma kitabı seminer sunma sunum
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav150
Seminer150
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14456
Rehberli Problem Çözümü14228
Seminer5420
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma188
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Toplam126